Saturday, January 26, 2013

Arts and Crafts - DRAMAtical Murder style; Ren from Hamabeads~


A visit to my cousin last week got a crafty turn when he introduced me to his vast collection of different colored Hama beads~ He usually creates Nintendo-characters but I decided to try somethinga bit more "hardcore"-Otaku and did a pixel-version of Ren, Aoba's robot dog in DRAMAtical Murder.

I had been making Ren for quite some time when I realized that I should record this crafty project somehow. So this pic was taken when I was already well into making him, his outlines which were the hardest part are already done.
You can't make Hama-bead motifs without Gin Longdrink A-hem; Grapefruit soda. Haha! ^__^;;;

----

Vierailu serkun luona sai askartelupaskartelumaisen käänteen kun hän esitteli minulle laajan kokoelmansa värikkäitä Hama-helmiä~ Serkku tekee yleensä näistä palleroista Nintendo-hahmoja, mutta minäpä ajattelin kokeilla jotain "hardcore"-otakumpaa ja tein pikseli-version Aoban Ren-robottikoirasta DRAMAtical Murderista.

Olin tehnyt Reniä jo jonkin aikaa kun tajusin että tämän askarteluprojektin voisi taltioida jotenkin. Tämä kuva on siis otettu kun olen jo hyvän matkaa tekemässä Reniä, ääriviivat jotka olivat hankalin kohta, ovat siis jo valmiit.
Hama-helmiaskarteluja ei voi tehdä ilman lonkeroa Krö-höm! Greippi-limsaa!!! ^___^;;;


A close-up! This was done by counting the pixels of the original picture and then putting an equal amount of Hama-beads in their respective places. One pixel equals one Hama-bead. I'm a bit proud because I had to tweak this motif from the original a bit, since the board on which I set the beads, wasn't wide enough. So I had to shrink my Ren a little tiny bit. I wasn't sure how it would turn out but I think it looks fine~

---

Lähikuva! Tämä toteutettiin laskemalla pikselit alkuperäisestä, ruudulla olevasta kuvasta ja sitten laittamalla vastaava määrä Hama-helmiä niille sopiville paikoille. Yksi pikseli vastaa yhtä Hama-helmeä. Olen hiukkasen ylpeä tästä, koska minun piti päässäni muuttaa tuota kuvaa originaalista hieman koska tuohon asetin-laudalle ei olisi sopinut niin leveää kuin originaali oli. Eli "kutistin" hieman Reniä. En ollut varma, millainen lopputulos siitä tulisi, mutta minusta näyttää hyvältä ~


...just adding the blue beads from this point onwards...

---

..ja tästä eteenpäin vaan sinisten helmien lisäystä...


..All done! Now it's off to the ironing board with you, Ren!
---
...valmista! Nyt vaan silitysraudan alle, Ren!


Don't forget to put some parchment paper for baking on top of your Hama-bead motif before ironing, otherwise you'll ruin both your motif AND you flat iron. X''D
My cousin demonstrates~

---
Serkkuni demonstroi~
Älkää unohtako laittaa leivinpaperia Hama-helmi kuvan päälle ennen silittämistä, muuten menee kuva SEKÄ silitysrauta pilalle. X''D


Remembering not to press too hard, iron over the picture with slow, careful movements, so that all the beads stay intact.
Ren: "Not my beautiful FAAACEEEE!!!"

---

Muistakaa että ette paina liian kovaa ja silittäkää kuvan päältä hitain varovaisin liikkein että kaikki helmet pysyvät paikallaan.
Ren: "Ei minun kauniita KASVOJANIII!!"


When you've ironed the whole motif carefully, leave it to cool off and but something heavy on top to press it flat.
---
Kun olet silittänyt varovaisesti koko kuvan päältä, jätä se jäähtymään ja laita jotain painavaa päälle että se pysyy sileänä.


You'll be anxious to see how your creation has turned out, but remember to let it cool off in peace for sometime. You can ease the painful waiting time by watching funny YouTube-videos like Pingu's ADHD.

---

Olet varmasti malttamaton nähdäksesi miten luomuksesi onnistui, mutta muista antaa sen jäähtyä tarpeeksi rauhassa jonkin aikaa. Voit helpottaa tuskallista odotusaikaa katsomalla vaikka hassuja YouTube-videoita kuten Pingun ADHD.


Or you can listen to good music... I recommend;
---
Tai voit kuunnella hyvää musiikkia, suosittelen;OK, so now it's time to check back on your Hama-bead creation! Excited? I bet you are! Carefully slide the parchment paper for baking from on top of your pic.
You can repeat the ironing on the other side of your motif if you want to make it more durable.

Ren: "Phew! Thanks for letting me out! It got really hot'n'heavy in there!"

---

OK, nyt on aika kurkata takaisin Hama-helmi luomustasi! Oletko jännittynyt? Varmastikin olet! Liu'uta leivinpaperi varovaisesti pois kuvasi päältä.
Voit toistaa silitys-käsittelyn kuvan toiselle puolelle, jos haluat, jotta siitä tulisi kestävämpi.

Ren: "Huh! Siellä oli kuumat paikat!"


Yay! In retrospect I should have made her ears and eyes a bit longer but I'm pretty happy with him nevertheless~ :3
I got really into this bead-thing and might get some for myself to make other DMMd-characters too!

Ren: "So... do you hang out here often? <3 I heard this digital dating is all the rage nowadays."

Ren -the original: *awkward silence*

...

Yay! Jälkeenpäin ajatellen olisi ehkä pitänyt tehdä Renin silmistä ja korvista hiukan pidemmät, mutta olen silti tyytyväinen~ :3
Innostuin aika paljon tästä helmeilystä ja saatan hankkia itsellenikin näitä tehdäkseni lisää DMMd-hahmoja.

Ren: "No, roikutkos sinä täällä useinkin? <3 Olen kuullut että tämä nettideittailu on kovaakin huutoa nykyisin."

Originaali-Ren: *epämukava hiljaisuus*

OMAKE DESU;


...Time for a WTF-corner! While searching for arts-and-crafts supplies you can come across pretty "original" stuff.
That's quite an... un-before-seen interpretation of "Horse-stickers". Artistic, really. Or wait, are you trying to confuse me!!! O___O Why! Or am I going mad, I'm seeing cats when I should be seeing horses!!? Yeaarggh!!

*cackles* :3

---

...On aika Outouskulman! Kun etsiskelee tarvikkeita askarteluun-paskarteluun voi löytää kaikenlaista... "omintakeista".
Aikas ennennäkemätön tulkinta "Hevos-tarroista". Taiteellinen, jopa. Tai odotas, yritättekö te saada minut sekaisin?!! O___O Miksi! Vai olenko tulossa hulluksi ja näen kissoja siellä missä pitäisi olla hevosia!!?? Yeearrgh!!

*hekottaa* :3

Tuesday, January 22, 2013

First anime-figure purchases of 2013


Actually I bought these guys before Christmas but retrieved them from the post office right at the start of 2013, so don't they still count as firsts of this year? :3

So, without further a do, this is Figma Kiritsugu Emiya, from Fate/Zero light novel and anime-series. I've not read the books, nor have I watched the anime, but I liked the character design. And hey! A rare male Figma character, so what's not to like? :3

This time I've used a tri-pod to see if it has any effect on the picture quality. I had to return the better camera I borrowed and am now using my own, older and crappier camera, however... -__-;; What do you think?

---

Oikeastaan ostin nämä tyypit jo ennen joulua, mutta hain postista vasta 2013 alussa, joten eikö niin että ne lasketaan tämän vuoden ekoiksi figuiksi?

No pidemmittä lätinöittä, tässä on Figma Kiritsugu Emiya, Fate/Zero light noveleista ja anime-sarjasta. En ole lukenut kirjoja enkä katsonut animea, mutta tykkään hahmodesignista. Ja hei - yksi harvoista mies Figma-figuureista, ei voi vastustaa. :3

Tällä kertaa käytin kuvatessa muuten kolmijalkaa nähdäkseni onko siitä mitään hyötyä kuvantason suhteen. Mitäs tuumitte?
Minun piti tosin palauttaa aikaisemmin käyttämäni parempi kamera, jota lainasin ja nämä kuvat on otettu vanhemmalla ja kökömmällä omalla kamerallani. -__-;;;


Package-pics. Lots of little stuff just waiting to be knocked accidentally on the floor and disappear never to be found again... yeek!

---

Boksi-kuvia. Paaaljon pikku-tavaroita, jotka vaan odottavat pääsevänsä tippumaan lattialle ja häviämään löytymättä enää ikinä... Iiks!Loving those little cigarettes... but at the same time, I'm really nervous that they will eventually be lost forever. small as they are. And being lost sooner or later is the fate of all the tiny little things. That's what I learned when I was a kid.
Once I lost a little fox toy (from Disney's the Fox and the Hound - movie.) that was very dear to me, when I was about 5 years old. I was very sad and eventually started thinking that I didn't even have the fox to begin with, that I had only wanted to have one so much, enough to have imagined that I owned one.
Twenty years later the little fox was found from a locker on  the side of a table on which I used to play with my toys often.:--D
---so If I lost one of these parts, I'd probably find them when I'm over 50 years old...

---

Tykkään noista pikku tupakoista.. mutta samalla jänskättää että jossain vaiheessa ne häipyvät jonnekin, pikkuruisia kun ovat. Pikkuruisten asioiden väistämättömänä kohtalona on joutua kadoksiin ennemmin tai myöhemmin. Tämän opin kun olin lapsi.
Kerran joskus 5-vuotiaana hävitin pienen kettuleluni (Disneyn Topi ja Tessu-elokuvan oheislelu), joka oli minulle hyvin rakas. Olin tosi surullinen mutta lopulta aloin uskoa, että olin vain kuvitellut että minulla oli ollut sellainen kettu, koska olisin niin kovasti halunnut sellaisen.
20 vuotta myöhemmin pikku kettu löytyi pöydän laatikosta, jonka päällä leikin usein pienenä leluillani. :----D
---joten jos hävittäisin yhden näistä osista, löytäisin sen varmaan uudestaan vasta kun olisin jotain yli 50 vuotias...


Kiritsugu Emiya is certainly a man of big guns.

Pyssyä on siinä monenlaista, mooneeenlaaaistaaa...

And finally Kiritsugu Emiya is freed from the confines of his box... he goes straight to testing his changeable hands and loading his gun. And smoking his cigarette (careful, fon't drop it, now, Kiritsugu! That thing was a pain fit in your mouth! With the tips of my fingernails...)
I was surprised that they had included a special Figma-labeled plastic bag for the safe-keeping of all the little pits and pieces. The worry for figure-parts going missing seems to be a global and universal concern. :3

---
Ja viimein ulkona paketistaan!
Kiritsugu testaa vaihtokäsiään ja alkaa heti ladata asettaan. Ja vaihtonaamaansa ja alkaa pössytellä savuketta. (varo sitä, älä vaan pudota! Se oli tuskallista tunkea suuhusi, Kiritsugu! Kynnenpäillä...)

Yllätyin; pakkauksessa oli mukana tuollainen Figma-merkitty muovipussi vaihto-osien säilytystä varten. Ilmeisesti huoli figuuri-osasten häviämisestä on maailmanlaajuinen ja universaali ongelma. :3


Nothing serves as a stress-relief like shooting your gun while wearing your meanest face after being closed-up in a narrow little box the whole trip across the world.

---

Mikään ei ole parempi stressinlievityskeino kuin kaikkein kiukkuisimman naamasi esittely pyssynpamausten kajahtaessa kun olet ollut suljettuna kapeaan boksiin pitkän matkan maailman toiselle puolelle.


I still like his pensive, smoking face the best. It's also notable that the sculpting and joints on his coat allow very cool posing~ :3 It's a new thing to me that the add joints to the clothes now too..

---

Tykkään siltikin Kiritsugun pohdiskelevasta, tupakoivasta naamasta eniten. On myös huomionarvoista, että takin skulptaus ja nivellys mahdollistavat kaikenlaiset erilaiset viileät poseeraukset~ :3
Uusi asia minulle, että myös figuurien vaatteisiin lisätään nykyään nivelet...It's an unwritten rule that whenever a figure or a doll has fists, it must be posed in the Neko Nyaaaan!-pose!
Kiritsugu Emiya: "This is embarrassing but, NYaaaaaan!"
Spica: "Oh, he has stubble too~ :3 How cute~ Me likes!!"

---

On kirjoittamaton laki, että jos figulla tai nukella on nyrkkikädet, se on pakko jossain vaiheessa asettaa Neko Nyaaaan! -posetukseen!
Kiritsugu Emiya: "Tämä on alentavaa mutta, NYaaaaaaan!"
Spica: "Ai sillä on pieni sänkikin~ :3 Kuinka söpöä, minä tykkään!!"


Kiritsugu *returns to his cool face before anyone notices anything strange*

Kiritsugu *palaa takaisin katu-uskottavaan naamaansa ennenkuin kukaan huomaa mitään kummallista*


After I noticed Kiritsugu's stubble I just had to take a pic of Bram and him together~ Ojisans~ <3 I should take a group-pic of my middle-aged man collection some time. x3
Here you can also see the size-comparison between a Figma and a 73 cm BJD. Kiritsugu looks like fairy. X''D
...or a BJD for a BJD.

----

Sen jälkeen kun huomasin, että Kiritsugulla on sänki, oli vaan pakko ottaa kuva hänestä ja Bramista yhdessä~ Ojisan-sedät~ <3
Minun pitäisi joskus ottaa ryhmäkuva keski-ikäisten miesten kokoelmastani. (trololo) x3
Tässä näette myös hieman kokovertailua Figman ja 73 cm hartsinuken kanssa. Kiritsugu näyttää ihan keijukaiselta Bramin rinnalla. X'''D
...tai BJD:n BJD:ltä.


Holly: "I want to hold him too!!"

Bram: "Alright. Just don't hold him by the head. It might fall off."

Kiritsugu:" AHHHH!"

---

Holly: "Minäkin haluan pidellä sitä!!"

Bram: "Hyvä on. Mutta älä vaan nosta häntä päästä, se saattaa irrota."

Kiritsugu: "AHHHH!"


 Aww... Like a family portrait. :3

Aww... Kuin perhepotretti. :3


Such a cute little Figma-hand. Such a handsome big BJD-hand.

Niin söpö pikku Figma-käsi. Niin komea iso BJD-käsi.Black Rock Shooter Nendoroid TV animation ver. She came with Kiritsugu. Unfortunately I haven't taken pics of her yet, because...

---

Black Rock Shooter Nendoroid TV animation ver. Hän tuli Kiritsugun kanssa yhtä matkaa. Ikävä kyllä en ole ottanut hänestä kuvia vielä, koska...


...one of her pig-tails fell off straight from the package... ;___; Or actually the little nib that holds the pig-tail on its place broke in half. I shouldn't have used so much power while trying to put the pig-tail back in its place.
Oh well, luckily my dad had glue used for models, so here she is, waiting for the glue to dry and hold that nib in its place.
Aw, Blacky, don't cry. It's going to be OK.
I could have asked for a refund or change her, but I feel sorry for her. :--D

---

...toinen saparoista putosi heti pakkauksesta ottamisen jälkeen... ;___;  Tai oikeastaan tuo pikkuinen nypykkä, joka pitää saparoa paikallaan, murtui kahtia. Minun ei olisi pitänyt käyttää niin paljon voimaa kun yritin työntää saparoa takaisin paikalleen.
No, onneksi isälläni oli pienoismalliliimaa, joten tässä Blacky makoilee, odottelemassa liiman kuivumista että nypykkä pysyisi paikallaan.
Aw, Blacky, älä itke. Kyllä kaikki järjestyy.
Olisin voinut pyytää figun vaihtamista, mutta en raaski koska minun käy Blackyä - juuri tätä nimenomaista Blackyä - sääliksi. :--DThen I just had to take a few bonus pics of Bram cuddling with Lieska. I noticed that I haven't taken any pics of the two of them together so it's high time. :3

Lieska's tummy-rub-pose is the cutest!

---

Sitten pari boonuskuvaa Bramista pitämässä Lieskaa hyvänä. Havaitsin, etten ole tainnut ottaa näistä kahdesta ollenkaan kuvia yhdessä joten oli korkea aika.

Lieskan rapsuta-mun-vatsaa-asento on söpöintä!


Saturday, January 19, 2013

New year, New hair, New plans.


After the Christmas holidays, studies have started again and I've been busy with all kinds of stuff so haven't been able to post earlier, sorry for that~
This year has started rather productively for me. I've already made some plans for summer jobs (and applied for one, waiting for the answer right now! x3 ) and thinking about applying for an english Master's Degree-program in theology. I've also been offered a chance to teach japanese, and I'm considering it - at first I was taken aback, but the more I think about it, it feels like a good opportunity. Those things will take lots of work and a huge amount of my time, so I might not be able to post as often as I would like this year, if I'll succeed with these plans. But I'm still going to make some time for my hobbies too~

Here are some pics of Xavier with his new wig as promised. <3

---

Joululomien jälkeen opiskelut on taas alkaneet ja olen ollut aika kiireinen kaikenlaisten juttujen kanssa joten en ole postannut siksi aiemmin, sori~
Tämä vuosi on alkanut aika tehoisasti minulla. Olen tehnyt jo suunnitelmia kesätöitä varten (ja itseasiassa hakenutkin jo yhteen, odottelen parhaillaan vastausta! x3) ja pohdin hakemista englanninkieliseen maisteriohjelmaan teologiassa. Minulle myös tarjottiin mahdollisuutta opettaa japania ja harkitsen sitä - ensin otin vähän askelta taaksepäin tuosta kuultuani mutta nyt mitä enemmän sitä mietin, sen paremmalta mahdollisuudelta se tuntuu. Nuo jutut teettävät kuitenkin töitä ja vievät aikaa, joten en ehkä ehdi postailemaan tänä vuonna niin paljon kuin haluaisin, jos siis nuo suunnitelmat onnistuvat. Mutta aion kyllä järjestää aikaa harrastuksillekin~

Tässä lisää kuvia Xavierisa uusine peruukkeineen kuten luvattua. <3


Boring close-up shots, but I wanted to show the wig from up close.
I'm happy that Xav gets to keep his ponytail with this new wig too. :3 It suits him. This wig allows both of Xav's eyes to show which is nice. But now it's visible that Xav is a bit "derp-eyed", I should fix his eyes, but I'm still frightened to open his head and take the eyes out... I feel like I'm hurting him! D':

---
 Tylsiä naamakuvia mutta halusin näyttää peruukkia läheltä. Enkä osaa päättää vain yhtä minkä noista kuvista valitsisin, haha~
Olen iloinen että tämän uudenkin peruukin kanssa Xav voi pitää poninhäntäänsä. :3 Se sopii hänelle. Tämän peruukin kanssa myös molemmat silmät pääsevät näkyville, mikä on kiva juttu. Mutta nyt näkyy selvästi Xavin "derp-ilme"-karsastus. Minun pitäisi korjata silmien asento tai vaihtaa uudet silmät, mutta edelleen aristelen Xavin pään avaamista ja silmien pois ottamista... Minusta tuntuu siltä kuin satuttaisin Xaviera! D':


For some reason I don't shy away from playing with Holly's eyes. :3 Maybe that's because I didn't like the eyes that she came with. I always make sure that Bram isn't around when I change Holly's eyes though, I don't think he'd like that very much. I feel like Bram is having a watchful eye over me when I'm handling Holly... x3

These are "kawaii anime-eyes" from an eBay-seller Yomidoll. Leeks-sensei One Coin figure from the Chiral Gakuen -series doesn't approve? :-D

---

Jostain syystä en sitten kuitenkaan  pelkää leikitellä Hollyn silmillä. :3 Ehkäpä se johtuu siitä, että en pitänyt niistä silmistä jotka Hollyllä oli kotiutuessaan. Pidän kuitenkin huolta, ettei Bram ole lähettyvillä kun vaihtelen Hollyltä silmiä, en usko että Bram pitäisi tuosta operaatiosta kovinkaan. Minulla on aina sellainen olo että Bram pitää minua silmällä aina kun puuhaan jotain Hollyn kanssa. x3
Nämä ovat "kawaii anime eyes"-silmät eBay-myyjältä Yomidoll. Leeks-sensei figu Chiral Gakuen One Coin-sarjasta ei arvostane? :-D


A better view of the eyes. They are cute but I'm still liking the pink ones for Holly better. Or then these are Holly's "innocent angel-eyes" when she acts like she's been a good girl. :--D

BTW, have you guys been wondering about the "mystery-doll" that I talked about in the last post? The one I would be getting to ease the wait for the release-announce of Ringdoll Frankenstein re-release?
Well, mysteries shall be revealed;

---

Parempi näkymä uusista silmistä. Ovat söpöt, mutta luulenpa että Hollylle sittenkin sopii ne pinkit simmut paremmin. Tai sitten nämä ovat Hollyn "viaton enkeli"-silmät, kun hän näyttelee kilttiä tyttöä. :--D

Muuten, olettekos miettineet sitä, mikä se "mysteerinukkeni" josta höpisin viime postauksessa, mahtaa olla? Se siis, jonka hankin helpottaakseni Ringdoll Frankensteinin uudelleenjulkaisun odottamista?
Noh, mysteerien sauhut hälvennettäkööt;

All rights owned by Sugarble.
 Ta-dah!! It's Sugarble -The Ladies - Serena~ <3
I have been admiring some of Sugarble's dolls for some time now (they have amazing fox ears! ) and when they released this "The Ladies"-series I got hooked on watching Serena's promopics, again and again.
At first I decided not to get her, but as the event that Sugarble offered for the free special parts and a discount on the doll's price, was nearing it's end, I made the order at the last possible moment. I'm really excited about her, too!

I've never been into Tinies or Yo-SD-sized dolls before, but I started thinking that a smaller doll would be kind of convenient in it's own way. Sugarble's dolls aren't all that toddler-like that almost all of the other companies' Yo-SD-sized dolls are, so I think I'll get along with her just fine.

I love the grey resin and the fantasy-theme in Serena. That melancholic expression is really cute too. The short quote-caption that Sugarble has added to this doll speaks to me. It has the same theme that I've associated with BJDs all along and that intriques me - that they seem to have something more than just the plain resin shell.

Quoted from Sugarble;
 
Poor little lonely ladies, standing on a closet and a shelf,
are dreaming of wonderful trip, with different fantasies in their minds.
 

"I can't believe I'm nothing but a doll. I can feel something inside of myself. The soul!

I must break the seal that binds my soul and prove I'm not just a doll!
To retrieve my original body, I'm going to leave!!"


 ---

Tattadaa! Se on Sugarble - The Ladies -Serena~ <3
Olen jo jonkun aikaa ihastellut joitakin Sugarblen nukkeja (Sugarble tekee hienoja ketunkorvia! <3 ) ja kun sitten julkaisivat tämän "The Ladies"-sarjan, löysin itseni katsomasta Serenan firmakuvia uudestaan ja uudestaan.
Ensin päätin, etten ottaisikaan häntä, mutta sitten kun Sugarblen eventti läheni loppuuaan (ilmaiset spessuosat ja alennusta nuken hinnasta), teinkin tilauksen viime hetkillä. Olen tosi innoissani Serenasta!

En tosin ole koskaan ollut oikein Tiny-nukkien (Yo-SD kokoisten) perään, mutta tuli mieleen että tuollainen pikkunukke olisi ihan kätevä omalla tavallaan. Sugarblen nuket eivät myöskään ole ihan taaperon-pikkulapsen näköisiä kuten melkein kaikkien muiden nukkefirmojen Yo-SD kokoiset nuket tuppaavat olemaan, joten uskoisin tulevani Serenan kanssa toimeen hyvin.

Pidän kovasti tuosta harmaasta hartsisävystä sekä Serenan fantasia-teemasta. Hieman melankolinen ilmekin on tosi suloinen. Sugarblen lisäämä lausahdus tähän nukkeen puhuttelee minua. Siinä on jotakin sellaista, mikä minua juuri BJDissä kiehtoo, se että niissä näyttää olevan enemmän kuin pelkkä hartsinen kuori.

Lainattuna Sugarblelta, minun vapaasti kääntämänäni;

Pienet, yksinäiset lady-parat, he seisovat komerossa kaapin hyllyllä,

ja uneksivat ihmeiden täyttämästä matkasta, jokaisella heistä oma unelma mielessään.

"En saata uskoa, etten ole mitään muuta kuin nukke. Minä pystyn tuntemaan jotakin sisälläni. Sielun!

Minun täytyy rikkoa sinetti, joka kahlitsee sieluni ja todistaa, etten ole pelkkä nukke!
Saadakseni alkuperäisen kehoni takaisin, minä lähden!!"Monday, January 7, 2013

Onwards to 2013 with Spica~


Xavier celebrates the new year with a new look~ :3

In the latest post I talked a bit about what happened in 2012, now it's time to direct our look at the new year that is unfolding before us and discuss some plans and expectations for 2013.

---

Xavier toivottaa uuden vuoden tervetulleeksi uudella lookilla. :3

Viime postauksessa muistelin hieman taaksepäin mitä tapahtui vuonna 2012, nyt on aika kääntää katse edessä avautuvaan uuteen vuoteen ja miettiä hieman suunnitelmia ja odotuksia vuodelle 2013.


Ball- Jointed Dolls

New Faces?!

Out of all the dolls I'm planning for, there's one that I'm anticipating the most from this year's releases.
Here he is;

---

Kaikista nukeista, joita suunnittelen hankkivani, on yksi jota odotan kaikkein innokkaimmin tämän vuoden julkaisuista.
Tässä hän on;
Ringdoll Frankenstein Re-release

Picture and doll; all rights owned by Ringdoll.
 Before Christmas, Ringdoll announced that they would be releasing their Frankenstein again (Ringdoll's Tumblr post about the Re-release of Frankenstein ), with something new added to the mix. This is great news to me, because I really wanted to get Frankenstein last year, but couldn't since I had just ordered Xavier, my Dikadoll Autumn.
When I saw owner pics of Frankenstein, I completely fell in love with him again. Now I'm going to get a new chance to have him and it may bee too tempting to resist~! The only thing that I'm feeling a bit iffy about is that we don't know yet what the new Frankenstein will be like. 

I hope they haven't done anything too drastic and changed his design completely, I'm hoping that they have only made a new set of clothes for him as a new limited full-set, a different kind of wig and accessories or something of the like... I'm guessing that if this is the case, it might be something warm and wintery, something North Pole-inspired because if I remember correctly, the last part of Mary Shelley's Frankenstein plays out at the Arctic Ocean. A nice gothic-style fur-coat would be fantastic~ <3

In my wildest dreams I'm thinking that they have given the new Ringdoll Grown male body  to the Frankenstein re-release. That would be... incredibly awesome!! *____* I really love how Ringdoll's new male body looks like, especially the knees are a thing of pure beauty.
All rights owned by Ringdoll.
All rights owned by Ringdoll.

(^Yup, beautiful, beautiful knees~ <3 You CAN call male knees beautiful because I say so.)

So that's what I'm dreaming about, but I'm really not sure if that would be a realistic dream, because they've already got one mold for Frankenstein's body with the seams where his body has supposedly been sewn together from different body parts and the bolts on his shoulder etc., and that beautiful, beautiful blue machinery-thing where his heart would be if he had one (I love that piece of detail out of everything that Frankenstein has, I just love it so much~ I hope the new Frankenstein has that blue-machine-heart-thingy as I call it, too.), and I'm guessing that they wouldn't go so far as to make a new mold with those things for the new body. ;___; But a girl can dream.

---

Iso palkki englanninkielistä tekstiä ja kuva polvista. Arvaan että ihmettelette mitä hitsiä? X''D
Ennen joulua Ringdoll ilmoitti, että aikovat julkaista vuonna 2013 viime vuoden limited Frankenstein-julkaisun uudelleen! - ja että jotain uutta olisi odotettavissa tältä uudelleen-julkaisulta. Minun kannaltani tämä oli mahtava uutinen (heitin lähes houkki-poukin kun luin tuosta ja hyperventiloin aiheesta joka suuntaan joka vain jaksoi kuunnella ja lukea X''D ), koska viime vuonna teki kovasti mieleni tuota Frankensteinia, mutta olin juuri tilannut Xavierin eli Dikadoll Autumnin niin että se Frank sitten jäi.

Kun näin Frankensteinista omistajakuvia olin jälleen aivan lääpälläni tähän uudelleen animoituun kalmoon. :3 Nyt minulla saattaa taas olla mahdollisuus hankkia Frankenstein itselleni, ja tuo mahdollisuus taitaa olla liian houkutteleva vastustettavaksi~ 
Ainoa, mistä minulla on hieman epävarma olo tämän nuken suhteen, on se, että Ringdoll ei ole vielä julkistanut mitä nuo luvatut "uutuudet" eli lisäykset uuteen Frankensteiniin ovat ja millainen uusi Frankenstein sitten loppujen lopuksi tulee olemaan.

Toivon kovasti, ettei mitään kovin suurta muutosta olisi tehty ja ettei Frankensteinin designia ole muutettu juurikaan vanhasta. Toivoisin että nämä muutokset olisivat vaikka erilainen vaatesetti fullsetin mukana tulemaan tai vaikkapa erilainen peruukki kuin aiemmalla julkaisulla sekä jotain lisäproppeja tai muuta kamaa. Jos näin tulee olemaan, arvailisin että uusi vaatekerta olisi jotakin lämmintä ja talvista, pohjoisnapa-inspiroitunutta.Tämä siitä syystä että muistelen Mary Shelleyn Frankenstein-romaanin loppukohtauksen sijoittuvan pohjoisnavalle. :3
Sellainen gootti-inspiroitunut turkistakki olisi fantastinen~ <3

Hurjimmissa unelmissani kuvittelen, että Ringdoll olisi laittanut re-release Frankille Uuden Ringdoll Grown mies vartalon. Se olisi... aivan uskomattoman mahtavaa!! *___* Tykkään todella paljon tuon uuden kehon ulkonäöstä, etenkin polvista, jotka ovat puhdasta kauneutta!
Eli siitä siis unelmoin mutta en suinkaan ole varma siitä että tuo unelma olisi kovin realistinen. Ringdoll on jo tehnyt yhden moldin Frankensteinin keholle, jossa on nuo kaikki saumat joilla eri ruumiinosat on koottu yhteen, pultit olkapäässä yms. sekä tietysti se erityisen kaunis sininen kone-juttu miekkosen sydämen kohdalla (suorastaan rakastan sitä yksityiskohtaa niin paljon~ Toivon todella että uudella Frankillakin olisi sellainen sininen kone-sydän joksi minä sitä kutsun.
Tuntuu epätodennäköiseltä että tekisivät tuon saman homman ja uuden moldit kokonaan uudestaan uudelle keholle... ;___; Mutta ainahan sitä voi unelmoida...

A MSD Boy ...or maybe an SD girl instead?
 I'm thinking about getting a MSD -sized boy but I'm not sure of what doll-mold I want to get for him yet. Souldoll released a couple of new, somewhat scandinavian-looking dolls before Christmas and I fell in love with Souldoll's Soulkid Randor.
All rights owned by Souldoll.
I love his expression, his unique nose and the default face-up. I'm looking for a MSD-boy that could do a Ciel Phantomhive cosplay from time-to-time and I think Randor would fit the part rather nicely. <3 I've noticed that I'm also tend to fall for dolls that aren't extremely popular and that you won't see all that often in owner pics. :3

However, I'm not too sure about Souldoll's MSD boy body, the old body is the size I'm looking for, but I'm really not very attracted to how it looks. It isn't the best poser either, although I got some really nice answers from Soulkid boy owners from Den of Angels, who said that the boy body looks nicer in real life than in the promo pics, and it poses well enough.
The new Soulkid boy body looks pretty, but is too big for my purposes (it doesn't fit most MSD boy outfits and I don't have the time to make clothes myself all that often. I also suck at making patterns for clothes myself so it feels like a bit of a pain if I have to make or custom-order every single piece of clothing for him...). I'm also a bit intimidated about Souldolls production times... I hear that someone had to wait their doll for six months (relatively a short time when compared to some companies, but..)...  but Souldoll is a very nice company and I love their dolls and their quality. AND, Randor is so cute that he would be worth the wait, but I AM an impatient person. x''3

---

Harkitsen myös MSD-kokoisen poikanuken hankkimista, mutta en ole vielä lainkaan varma siitä, minkä moldin haluaisin hänelle. Souldoll julkaisi ennen joulua joitakin uusia, skandinaavisen näköisiä nukkeja ja ihastuin Soulkid Randoriin.

Tykkään kovasti Randorin ilmeestä, tuosta yksilöllisestä nenästä ja firman default-face upista. Etsiskelen MSD-poikaa jonka voisi pukea Ciel Phantomhive cosplayhin toisinaan ja uskoisin että Randor sopisi tuohon osaan melko hyvin. <3
Olen myös huomioinut että usein ihastun nukkeihin jotka eivät ole niin hirmuisen suosittuja ja joita ei kovin usein näe omistajakuvissa. :3 

Varjopuolena en ole kovinkaan ihastunut Souldollin MSD poikavartaloon, vaikka vanha vartalo onkin hakemaani kokoluokkaa. En pidä sen ulkonäöstä kovinkaan. Se ei ilmeisesti ole myöskään parhaita posettajia, vaikkakin sain kyllä joitain ystävällisiä vastauksia Soulkid-poikien omistajilta Den of Angelsista, jotka vakuuttivat että vanha vartalo on luonnossa paremman näköinen kuin firman kuvissa ja että se posettaa ihan tarpeeksi hyvin.
Uusi Soulkid poikavartalo taas näyttää nätiltä, mutta on liian iso, koska sille eivät mahdu useimmat "standardikokoiset" MSD poikien vaatteet  eikä minulla ole aikaa tehdä vaatteita itse. Olen myös surkea tekemään itse kaavoja vaatteille ja tuntuu aika vaivalloiselta jos kaikki vaatteet pitäisi pojalle tehdä itse tai teettää erityisesti.

Hieman myös pelottaa Souldollin valmistusajat nukeille, olen kuullut että joku joutui odottamaan puoli vuotta nukkeaan (joka on toisaalta melko lyhyt aika kun vertaa joihinkin firmoihin, mutta kuiteskin...). Toisaalta Souldollin nuket ovat kauniita ja laadukkaita, JA Randor on söpö että hän olisi varmaan odotuksen arvoinen. MUTTA osaan olla kärsimätön henkilö. x3

All rights owned by Luts.
 
Another option for my MSD-boy would be Luts Kid Delf Bory boy. I've been a fan of the Bory-mold for... since forever it seems! :-D It would be amazing to have my own Bory, a doll whose owner pics I've been admiring a long time before getting my own BJDs. But he IS very, very popular and also there are loads of Bory-dolls cosplaying Ciel Phantomhive around the web. So, if I'd get him, and make him cosplay Ciel, I'd probably feel like copy-cat. Not good. ^___^;;;

But; loving the mold, loving Luts's dolls, loving the default face-up and loving the fact that Luts seems to be having relatively short production times. Somehow I've gotten the impression that especially their popular molds ship rather quickly.
Bory looks a bit more child-like than Randor, so in that aspect, Randor is somewhat more attractive to me... Randor would make a more mature-looking Ciel, which I think could be a bit more original, and I generally like the idea of an older-looking Ciel.  On the other hand, Bory and Holly (My Dikadoll Yolanda) can wear the same size wigs and eyes and that would be so convenient~ They would look cute in pics together, as well.

---

Toinen vaihtoehto MSD-pojalleni olisi Luts Kid Delf Bory boy. Olen ollut Bory-moldin fani jo... vaikka kuinka ja kauan! :-D Olisi hienoa omistaa yksi kappaletta omia Boryja, nukkea jonka omistajakuvia olen ihastellut jo pitkään ennenkuin sain hankittua omia BJD-nukkeja. Mutta Bory on todella TODELLA suosittu nukkemalli ja netissä on jo lukuisia Boryjä jotka esiintyvät Ciel Phantomhivena. Joten, jos hankkisin Boryn ja pistäisin hänet cossaamaan Cieliä, tuntisin varmaankin itseni aikamoiseksi kopio-kissaksi (anteeksi anglismi, se vaan kuulostaa niin hauskalta~). Ei hyvä. ^___^;;;

Mutta; rakastan moldia, rakastan Lutsin nukkeja, rakastan tuota firman face-uppia ja rakastan myös sitä, että Lutsilla tuntuu olevan melko lyhyet valmistusajat. Tai ainakin olen saanut sellaisen käsityksen, että etenkin heidän suosituimmat nukkensa saapuvat yleensä nopeasti uusille omistajille.
Bory on enemmän lapsenomainen ulkonäöltään kuin Randor, joten siinä mielessä Randor voittaa minun silmissäni ulkonäkö-kisan. Randorista tulisi hieman vanhemman näköisempi Ciel, mikä olisi hieman omaperäisempää ja muutenkin tykkään ajatuksesta vanhemman oloisemmasta Cielistä. Toisaalta, Bory ja Holly (Dikadoll Yolandani) voisivat käyttää samankokoisia peruukkeja ja silmiä, mikä olisi tosi kätevää~ Ja he näyttäisivät varmasti söpöiltä kuvissakin yhdessä.

All rights owned by Souldoll.
A more recent doll-dream for me is an adult SD-sized (around 60 cm, more or less) girl. When I first started the BJD-hobby I thought that I only wanted to own male dolls, but now I've caught myself thinking how fun it would be to own a big girl too. :3
Souldoll Zenith Paratiisi has a nice name (Paratiisi means literally paradise in Finnish ;-), but apart from that, she has also lured her way into my heart. When I first saw the promopics of her, I thought that she looked too ethereal, indifferent even. But that expression also resembles an artificial being devoid of emotions - a robot comes to my mind - and thus she would make the perfect dollification of one of my android-characters. ^3^

Like Randor, Paratiisi has an unique nose, which is always a bonus~ When considering a certain doll mold, I often look at the nose and the profile of the face first, those are some of the focal points in dolls that define if the mold looks good to me or not.
If I'd get Paratiisi, I'd maybe do some painting with acrylics on her body myself (because she is an android, she'd have machine-like seams and stuff like that) and it could be fun to design that.

Those are just some of my BJD-related plans, I'm not sure if they will all happen during 2013. And I'm waiting for the release of the new Ringdoll Frankenstein before I make any decisions about getting new dolls. Although if the re-release of Frank doesn't happen during the spring-season, I might get bored of waiting and order someone else first (just kidding). X''D In fact, I have a little something, or perhaps it would be more appropriate to call it a little someone, haha, that I'm currently waiting for to make the wait for Frankenstein a little easier. But that calls for its' own post, I think~

Here's a teaser of what you can expect from the future:

Uusin nukkeihin liittyvä unelmani on aikuinen SD-kokoinen (n. 60 senttiä kieppeillä, enemmän tai vähemmän) naisnukke. Kun aloitin BJD-harrastuksen, arvelin hankkivani vain miesnukkeja (enimmäkseen siitä syystä, että suurin osa näkemistäni naisnukeista oli aikamoisia pitsiräjähdyksiä, ja se ei... ehkä ollut ihan omaa kauneusihannettani vastaava käsitys). Nyt olen kuitenkin yllättänyt itseni ajattelemasta, miten kivaa voisi olla omistaa iso tyttö~ :3

Souldoll Zenith Paratiisi :lla on kiva nimi, mutta sen lisäksi hän on myös onnistunut mukavasti kiemurtelemaan tiensä sydämeeni. Kun ensimmäisen kerran näin firman kuvia Paratiisista, se näytti minusta liian eteeriseltä, jopa sellaiselta että se suhtautui kaikkeen yhdentekevästi. Mutta nyt tuo ilme on alkanut minusta muistuttaa keinotekoista olentoa, jolla ei ole tunteita, tai joka vasta opettelee tuntemaan jotakin - robotti siis tulee mieleeni. Ja näin ollen hänestä tulisi loistava nukke-versio eräälle androidi-hahmolle, jota suunnittelen. ^3^

Kuten Randorillakin, Paratiisilla on persoonallinen nenä, mikä on aina hyvä juttu~ Kun tarkastelen jotakin tiettyä nukkemoldia, kiinnitän huomioni aina ensimmäisenä nenään ja kasvojen profiiliin, ne ovat minulle sellaiset pääpiirteet jotka määrittävät miellyttääkö nukke minua vai ei.
Jos hankkisin Paratiisin, tekisin luultavasti hänen vartaloonsa akryylimaaleilla hieman yksityiskohtia, konemaisia saumoja ja sellaista, koska hän on androidi. Se voisi olla hauskaa suunnitella ja toteuttaa~

Siinä joitakin nukkesuunnitelmiani. En siis ole toteuttamassa näitä kaikkia varmaankaan tänä vuonna, ja odotan sitä Ringdoll Frankensteinin julkaisua ennenkuin teen mitään päätöksiä uusista nukeista. MUTTA, jos se uudelleen julkaisu EI tapahdu kevätkauden aikana, niin saatan kyllästyä odottamaan... hehee. X'''D
Itseasiassa minulla on jotakin pientä (vai olisiko oikeampaa sanoa eräs pieni ) odotuksen aihe tässä lievittämässä Frankensteinin tuskaani hieman. Mutta epäilenpä että se vaatii oman postauksensa. :3

Tuossa ylhäällä on pikselöitynyt pieni teaser-kuva siitä mitä on odotettavissa tulevaisuudelta~ (Kukakekä arvaa mitä on tulossa? >:3)

Animefigures


Like in BJDs there's One who  rules the releases of 2013 for me. Seragaki Aoba by Nitro+Chiral, manufactured by Max Factory.

All rights owned by Nitro+Chiral and Max Factory.
Aoba is the protagonist  of the visual novel DRAMAtical Murder by Nitro+Chiral,  and he's going to be released in March. I just can't wait to get him!
I've decided to center my figure-collecting on poseable figures, but although Aoba's not poseable, he's just too gorgeous to resist. x3 Also, I'm very deprived of DMMd-fan articles so this figure just hits all the right buttons for me. I like the sculpt and the unusual pose for a figure, which makes him more like a statue than an actual anime-figure. I'm expecting him to be more of a "decorative element" that fits the interior design of my apartment, rather than a figure.
So like Ringdoll Frankenstein, Aoba is a definite must-have for 2013.

I'm also thinking of possibly getting a couple of Nendoroids (like Nendoroid Kirito although I don't know a thing about Sword Art Online, I just like his character design and Nendoroid Yuno  because I really like the care-free slice-of-life art school-manga that is Hidamari Sketch!)
and some of the Figma-releases like Figma Kirito and Figma Sayaka Miki from Puella Magi Madoka Magica seem tempting. :3 (Sayaka Miki is one of my favorites from Madoka Magica, and I missed her Magical Girl-outfit Figma release, nooo.)
I'll also keep my eyes peeled for new releases that pop up to find interesting characters and appealing figure-sculpts.

----

Kuten BJD-nukeissakin, figuureissa on minulle Yksi Ylitse Muiden vuoden 2013 julkaisuissa.
Nimittäin Max Factoryn valmistama Seragaki Aoba (en jaksa laittaa linkkejä tähän suomi-versioon joten klikkailkaa linkit tuosta yllä-olevasta englanninkielisestä tekstistä. Kyllä te osaatte. :-).

Aoba on DRAMAtical Murder visual novelin päähenkilö ja figuuri julkaistaan maaliskuussa. En malta odottaa!
Vaikka olenkin päättänyt keskittää figuurikeräilyni posetettaviin figuureihin, niin Aoba on kiinteästä asennostaan huolimatta liian upea vastustettavaksi. x3 Olen myöskin todella DMMd-fanikaman puutteessa, joten tämä figu vaan osuu juuri oikeaan kohtaan minussa.
Tykkään skulptista ja erikoisesta poseerauksesta, mikä tekee Aobasta enemmänkin patsaanomaisen, kuin perinteisen figuurimaisen. Odotan että hänestä tulee enemmän "koriste-esine" sisustukseeni kuin varsinaisesti figuuri.
Kuten Frankenstein, Aoba on ehdoton pakko-saatava vuodella 2013.

Muiden figujen suhteen vilkuilen joitakin Nendoroideja (kuten Nendoroid Kirito, vaikka en tiedä mitään Sword Art Onlinesta, mutta tyksin kovasti hahmodesignista sekä Nendoroid Yuno, koska pidän Hidamari Sketch-mangasta joka on huoleton ja pirteä kertomus taidekoululaisten arjesta.). Kuten myös pohdin muutamaa Figma-julkaisua esim. Figma Kirito ja Figma Sayaka Miki, jälkimmäinen Puella Magi Madoka Magicasta. Sayaka Miki on yksi lemppareistani Madokassa, ja missasin hänen Taikatyttö-asuversio Figmansa, nuuu!

Pidän myöskin silmät auki uusia julkaisuja ja heräteostoksia varten sekä etsiskelen mahdollisia mielenkiintoisia hahmoja ja figu-skulpteja.

Games


All rights owned by Capcom and Ninja Theory.


The year 2013 kicks off rather well for me, I expect. Only a few days from now (the Europe release is scheduled for 18th January) and one of my most beloved game-series, the Devil May Cry from Capcom, will get a new addition in the - not so originally named DmC: Devil may Cry (notice that the "may" doesn't have a capital letter... it's a bit confusing that they haven't given the game a sub-title of somekind. But I can live with that.:-).

I've been a fan of Devil May Cry (and the main character, Dante) since the original game was released in 2001. I actually got my PlayStation 2 back then mainly to be able to play that one game, talk about obsession! :-D
I own and have played all of the games in the series (although I never finished DMC2 because I thought the game-play sucked and I've yet to complete DMC 4 fully just because I haven't had enough time to play games from 2008 onwards when the fourth game in the series was released. ;___; But I'm getting there! DMC 4 is great, because of older Dante, with a stubble. >:3 Woot! I'm not much of a Nero-fan though, but he's OK Lol, just joking, the gameplay is great too. x3.) The first DMC game will always hold a special place in my heart for being the first PS2 game that I completed.
For you who are new to this series, the first three DMC-games have been released again in 2012 as a HD-collection, so you can catch up on what you've been missing all this time!

There's been a huge commotion 'round the interwebs about this new design of DmC. Loads of people don't appreciate the new Reboot! version to the Devil May Cry-universe and that DmC has received an European development team, Ninja Theory, in contrast to the original Japanese developers at Capcom. Probably the most shocking thing for fans has been the complete re-design of the protagonist, Dante.
Also, the old, fantasy-gothic feeling of the previous games has been turned into a more modernized version. The whole concept including the soundtrack that used to consist of heavy-metal-inspired tracks has overgone changes.

Personally, when I first saw a trailer on this new game, I was in a state of disbelief, and checked that it wasn't April Fools' and that Capcom wasn't playing a cruel joke on us. I didn't actually hate the changes, nor did I find them appealing.  But little by little I started to think that I'd give this new version a chance. As the release of DmC drew nearer and information about the new game was rather positive (as deducted from reading some sneak peeks and production info from different gaming magazines), I became very curious and in time I've even become fond of this new character-design of Dante (in fact I feel a bit sorry for him, because of all the haters. :''D).

As I love electro-music I'm totally excited about the dubstep-inspired soundtrack the new DmC has. I had never heard of the band Combichrist before, but I've found that I enjoy their music and can't wait to play the game just to listen to them while hacking and slicing some monsters. X''D
Here's a couple of my favorites.
The latter one is by Noisia and is a bit more leaning on the dubstep-style. It's definitely not what we're used to hearing in DMC games before, but I like it nevertheless.
Vuosi 2013 alkaa minulle pelien suhteen melko hyvin, tai ainakin odotan niin. Vain muutama päivä (no, Eurooppa-julkaisu on suunniteltu 18.sta tammikuuta) ja yksi lempipelisarjoistani, Devil May Cry saa "jatkoa" uudella ei-niin-uniikisti-nimetyllä DmC: Devil may Cry pelillä. Huomaa että välissä oleva may on eroksi kirjoitettu pienellä m:llä ison Ämmän sijaan. :-D Vaikka oikeastaanhan tämä ei ole sinänsä "jatko-osa" vaan ikäänkuin preludi, joka esittelee pelin päähahmon, Danten nuoruusaikaa.

Olen ollut DMC-sarjan ja Danten fani jo ensimmäisen pelin julkaisusta vuonna 2001 lähtien. Itseasiassa hankin tuolloin koko PlayStation 2 konsolin pelkästään voidakseni pelata tätä yhtä peliä. Obsessio on kolmas nimeni.:-D
Omistan kaikki sarjan aiemmat pelit vaikkakin DMC2sta en koskaan saanut pelattua loppuun koska sen pelaamisominaisuudet olivat minusta ihan.... surkeat jos suoraan sanotaan ja DMC4sta en ole koskaan ehtinyt pelata täysin loppuun asti koska sen julkaisusta 2008 eteenpäin minulla on ollut paljon muuta enkä ole ehtinyt pelaamaan niin paljon pelejä kuin ennen. ;___; Aion kyllä vielä pelata tuon nelosenkin ihan loppuun, se on todella hyvä peli, eikä vähiten siitä syystä että siinä esiintyy vnahempi, keski-ikäinen parransänki-Dante. X''D Heh, no siis on se pelikin todella hyvä.
Ihkaensimmäinen Devil May Cry kyllä pitää erikoissijaa sydämessäni koska se oli ensimmäinen läpipelaamani PS2-peli. Ja muutenkin. Siinä on vain "sitä jotakin".
Jos et ole koskaan pelannut näitä pelejä, niin tällä hetkellä ekat kolme peliä ovat saatavilla yhteisjulkaisuna HD-versiona ainakin PS3:lle. Saattaa olla muillekin alustoille mutta en mene vannomaan. :3

Netissä on ollut hirveät kohinat koskien tätä uutta DmC-peliä. Monet eivät hyväksy (Lol, ajattelin mandariinien syömistä ja meinasin kirjoittaa "useimmat eivät hyväksy mandariinia". X''D ) uudistunutta versiota DMC-maailmasta ja että DmC on saanut uuden eurooppalaisen pelistudion, Ninja Theoryn kehittäjäkseen japanilaisen Capcomin sijaan. Ehkäpä kaikkein shokkaavin juttu faneille on kuitenkin ollut päähahmo Danten täysin uusi ja radikaalisti vanhasta poikkeava design. Myöskin aikaisempien pelien vanha, fantasia-goottilaistunnelmaa huokuva yleisilme on muutettu modernimmaksi versioksi. Koko aiemman pelisarjan ylitse kattanut konsepti ihan soundtrackiä myöten (joka vanhoissa peleissä oli enemmän heavy metalliin painottunut) on siis kokenut suuria muutoksia, mikä ei ole todellakaan ollut kaikkien mieleen.

Kun itse näin trailerin uudesta DmC:stä ensimmäisen kerran, olin hieman epäuskoisuuden tilassa ja tarkistin varmuuden vuoksi ettei vaan olisi ollut aprillipäivä ja Capcom pilaillut kustannuksellamme. Mutta totta se oli. En alusta alkaen suoranaisesti vihannut uudistuksia, mutta en kyllä niistä juuri pitänytkään. Pikkuhiljaa aloin kuitenkin miettiä että antaisin tälle uudelle pelille mahdollisuuden. Kun DmC:n julkaisu alkoi lähestyä ja uudesta pelistä saatu info oli minusta enimmäkseen positiivista (pääteltynä useita eri pelialan julkaisua luettuani), aloin tulla uteliaaksi ja ajan kanssa olen myös alkanut kiintyä tähän uuteenkin Danten hahmodesigniin (oikeastaan minun käy häntä vähän sääliksi kaikkien vihaajien loanheiton vuoksi.;-)
Ainoa mikä mietityttää, on se, että uusi DmC muistuttaa enemmän länsimaisista pelejä ja itse olen enemmänkin japsipelien harrastaja enkä niinkään pelaa länsimaisia pelejä kuin joitain harvoja.

Koska pidän todella paljon konemusiikista (kone-empaatikko totaalisesti :-D ) olen varsin innoissani dubstepiäkin sisältävästä uudesta soundtrackistä.
En ollut aiemmin kuullutkaan Combichrist-bändistä, mutta havaitsin että heillä on hyviä biisejä ja en malta odottaa että pääsen luukuttamaan niitä peliä pelatessani. Ohessa yllä pari upotettua videota kappaleista, jälkimmäinen on puolestaan Noisian käsialaa ja taipuu enemmänkin sinne dubstepin kategorian alle. Nämä kappaleet eivät ole sitä, mitä DMC-peleissä ollaan totuttu kuulemaan, mutta pidän niistä siitä huolimatta.As I love electro-music I'm totally excited about the dubstep-inspired soundtrack the new DmC has. I had never heard of the band Combichrist before, but I've found that I enjoy their music and can't wait to play the game just to listen to them while hacking and slicing some monsters. X''D

All rights owned by Nitro+Chiral.

 Considering games, another big release of 2013 for me will be DRAMAtical Murder: reconnect
in April. It's an additional bonus for the original visual novel and it will give more insight to what will happen to the characters after the good and bad engings in the original visual novel. It will also contain a mini-game with chibi-character-designs by Yuupon and other bonus material to satisfy the hearts of DMMd-fans. :3
I've always admired Nitro+Chiral's talent on making different kinds of fun merchandise from their visual novels to please fans~ If only they'd make a bonus disc like this from Togainu no Chi too! I'd like to know more of what happens after the endings of TnC too (although the endings where Akira dies won't have much to continue from... X''D Or you never know.)
Especially I'd like to see more Motomi-Akira fluff after the MotoAki ending~ :3

Ack, this is turning out to be a lenghty post, so I'll better wrap this up now and continue with my random personal plans for the year 2013 in the next post. Expect more pics of Xav in his new look then~ (and thanks for your perseverance if you read all the way through here! ;-D  I just get carried away when I'm writing about stuff I really like!

----

Pelien suhteen minulle toinen suuri vuoden 2013 julkaisu on DRAMAtical Murder:reconnect joka ilmestyy huhtikuussa. Se on boonuslevy alkuperäiseen visual noveliin ja sisältää uusia tarinoita siitä, mitä hahmoille tapahtuu alkuperäisen pelin hyvien ja pahojen loppujen jälkeen. Siinä tulee olemaan mukana myös mini-peli kera Yuuponin suunnittelemien chibi-hahmojen sekä muuta lisämatskua tyydyttämään DMMd-fanien nälkäisiä sydämiä. :3
Olen aina ihaillut Nitro+Chiralin kykyä tehdä tällaisia kivoja oheistuotteita visual noveleistaan fanien ilahduttamiseksi~ Kunpa he tekisivät tällaisen boonuslärpäkkeen myös Togainu no Chi:stä! Haluaisin tietää lisää mitä loppujen jälkeen kävi (tosin niissä pahoissa lopuissa, joissa Akira kuolee on ehkä aika vähän kerrottavaa. X''D tai mistä sitä tietää... )
Etenkin tahtoo nähdä lisää MotomixAkira söpöilyä MotoAki-lopun jälkeen~ :3

Ack, tästähän on tulossa piiiiiitkä postaus, joten parasta katkaista keskeltä poikki ja pistää Nutellaa väliin sekä jatkaa randomeilla omilla suunnitelmillani vuodelle 2013 erillisessä postauksessaan seuraavaksi. Siltä on odotettavissa myöskin lisää kuvia Xavin uudesta lookista~
(ja kiitos kestävyydestäsi kun jaksoit lukea koko pitkän pötkön tänne asti! ;-D Minä vaan hiukan alan jaaritella kun saan kirjoittaa asioista joista tykkään!