Wednesday, January 29, 2014

Wintery Remy and Xav!


Winter isn't my favorite time of the year but I quess seasonal dolly-piccies make it more tolerable... or do they?
At least Remy here seems to have a hoot with what little snow we have in Southern Finland. When I first started taking doll pics I thought one of the most fun things would be to document the changing of seasons through doll-photography. Well, nowadays I'm often too lazy to get myself outside with a doll and a heavy camera, but after this shoot I think I should do it more often.

...even though it was so cold that I only got a couple of post-worthy pics (the others were too blurry due to my hands shaking from the cold. >.< ).

---

Talvi ei ole suosikkivuodenaikani, mutta vuodenaika-nukkekuvat tekevät siitä luultavasti helpomman sietää... vai tekevätkö ne?
Ainakin Remy tässä näyttää saavan kicksejä siitä vähäisestä lumesta mitä Etelä-Suomessa tällä hetkellä on. Kun aloitin ottaman nukkekuvia, tuumin että yksi hauskimmista asioista olisi vuodenaikojen ja sesonkien vaihtumisen kuvaainen nukkekuvien välityksellä. No, nykyisin olen yleensä liian laiska raahautumaan ulos nuken ja painavan kameran kanssa, mutta näiden kuvien ottamisen jälkeen tuli sellainen olo että ehkä sitä pitäisi kuitenkin tehdä useammin.

...vaikka olikin niin kylmä että pelkästään muutama kuva on postaamiskelpoisia (muut tärähtivät koska käteni tärisivät kylmästä niin pahasti. >.< )


Remy got herself a new outfit from Dollmore. If you've ever wondered if Dollmore Dear Doll clothes fit Soom Teenie Gems the answer is; yes they do. :3
 I wanted to go for a peppy look for Remy with this outfit.

---

Remy sai itselleen uuden asusetin Dollmorelta. Jos teitä on koskaan mietityttänyt, menevätkö Dollmore Dear Doll-kokoiset vaatteet Soomin Teenie Gemeille niin vastaus on; meneväthän ne. :3
Halusin tällä asulla saada Remylle entistä pirtsakampaa lookkia.


I've slightly changed Xavier's style again. Isn't it funny how on some dolls there's a set style straight from the beginning while others keep changing styles all the time?

I'm really liking these limited color wigs I received from Leeke, the Mystery Black is really pretty, finally a color that looks good on Xav! I got tired of trying to decide what color of eyes I'd try to force on Xav this time, and went with my favorite eye-color, purple.
I really love Xav's profile and I think that emo-style strands over one eye (and a ponytail!) is his trademark. ;) He looks best like that with every wig.

---
Muutin taas Xavierin tyyliä hiukan. Eikö olekin hassua, miten joillekin nukeille muodostuu heti alusta jokin tietty pysyvä tyyli ja sitten toisilla tyylit vaihtelevat?

Tykkään tosi paljon näistä uusista limited-värisistä peruukeista jotka tulivat Leekeltä, Mystery Black on tosi kaunis, ja viimeinkin väri joka tuntuu sopivat Xaville! Väsyin pohtimaan minkä väriset silmät yritän pakottaa Xaville tällä kertaa ja menin helpoimman kautta; lempiväriseni violetit silmät sen olla pitää!
Xavin profiili on minusta hieno ja luulen että tuo emomainen hiukset toisen silmän päällä-tyyli (+ poninhäntä) on Xavin tuotemerkki koska jätkä näyttää parhaalta kaikissa peruukeissa siten. ;3


It's been a while since I've last photographed Xav, my first ball jointed doll. While taking these pics a thought came to my mind about a series of posts, each "introducing" my dolls one at a time. I'd like to write about the good and bad points of that doll, and what thoughts the character rises in me. Would you like to read posts like that or do you think that the doll-profiles (that I should update again soon) are sufficient enough? :3

---

Onkin jo vähän aikaa siitä kun viimeksi kuvailin Xavia, esikoisBJD-nukkeani. Näitä kuvia ottaessa tuli mieleen, että haluaisin tehdä sarjan postauksia, joissa "esiteltäisiin" nukkeni jokainen vuodollaan. Haluaisin kirjoittaa nuken hyvistä ja huonoista puolista ja mitä ajatuksia niiden hahmot minussa herättävät.
Haluaisitteko te lukea tällaisia postauksia vai ovatko nukkeprofiilit (jotka pitäisi muuten taas pian päivittää) riittäviä? :3

Wednesday, January 22, 2014

Nekomimi Mode!


Finally a somewhat dramatic Soom Cheshire cat split-order at our local BJD-forums has been brought to an end, and Ritsuka  has his resin cat ears and -tail at last! <3

---
Viimein hieman draamaa sisältänyt Soom Cheshire cat -kimppatilaus Hartsilapset-foorumilla on saatettu päätökseen ja Ritsuka sai lopulta hartsiset kissankorvansa ja -häntänsä! <3


I just can't stand how cute Ricchan looks with the ears! >3< And the paws that were optional for Dikadoll AAAAA go so well with this look too~
Soom cream white is a bit more whitey white than Dikadoll's normal white, but since the ears and tail will be blushed to match Ritsuka's hair color it won't matter that much.

I'm having the same problems with the tail as with the fox tail on Soom Feny - the magnet is too weak to hold such a heavy resin part in place... it keeps falling off (heh, those of you who are familiar with the meaning of shedding the tail and ears in Loveless, no nasty thoughts!).

---
Aa, en kestä miten söpöltä Ricchan näyttää noissa korvissaan! >3< Ja käpälätkin, jotka olivat valinnaisosina Dikadoll AAAAA:lle sopivat tähän lookkiin tosi hyvin~
Soomin cream white on hitusen valkoisempi kuin Dikadollin normal white resiiniväri, mutta koska korvat ja häntä blushataan myöhemmin Ritsukan hiusten värisiksi niin eipä sitä sitten enää huomaa.

Hännän kanssa tosin on sama ongelma kuin Soom Fenyn ketunhännälläkin - magneetti on liian heikko pitämään niin painavaa hartsipötkylää paikallaan... se putoilee koko ajan (heh, te jotka tiedätte mitä hännän ja korvien pudottaminen tarkoittaa Lovelessin maailmassa niin eipäs mietitä tuhmia!).


As to where Ritsuka's cat ear hairband went; not far. Now every doll I own gets to wear it on their turn. Well, that is to say; the ones that it fits.

I give you; nekomimi Radu. Hmm. Two moe-points in one; cat-eared robot. Not bad at all! x3 This reminds me, I was reading the newest issue of a Finnish dog-magazine that is ever so cleverly named as "Dogs" where a certain article caught my eye.
There was a particular point in an article that caught my eye about pets and the future evolution of machines. Some scientist was of the opinion that we should be careful if and when an artificial intelligence surpasses that of the human I.Q. Painting orwellian dystopies on the wall, the scientist claimed that animals might take the side of the machines if worse comes to worst for us humans. (and I think we're talking about animals enhanced with microtechnology here, not just your ordinary cattle ;-)

Even though the idea sounds rather far off, I find it interesting. I've never thought about what would happen to the animals if a supreme artificial intelligence were to take the ruling position from us humans. Cybernetically enhanced animals and super-intelligent machines collaborating to bring us humans down? I'm not sure if that's ever been done in science fiction before. (Please enlighten me if you know better!)

---I always seem to amaze myself with these trains of thought during the late hours. One minute you're photographing a cat eared doll, next you're philosophizing about animals and robots taking over the world...? Maybe it's time to call it a night! x'D

---

Jos ihmettelitte minne Ritsukan kissankorvapanta meni niin ei kovin kauas. Nyt jokainen nukke jonka päähän saan sen mahtumaan saa omalla vuorollaan söpöillä korvakkaana.

Niinpä esittelen teille ensimmäisenä; nekomimi Radu! Hmm. Kaksi moe-pistettä yhdellä iskulla; kissankorvainen robotti. Ei paha! x3 Tämä muistuttaakin minua artikkelista tulevaisuuden lemmikeistä, jota luin uusimmasta Koirat-lehdestä. Artikkelin loppupuolella eräs tutkija esitteli näkemyksiään siitä, että ihmisten tulisi olla varovaisia jos ja kun keinoäly ohittaa ihmisten älykkyystason. Orwellilaisia dystopioita seinälle maalaten tämä tutkija arveli että (esim. mikroprosessoreilla parannellut, nykyistä älykkäämmät, tietoiset) eläimet saattavat mennä älykkäiden koneiden puolelle jos ihmiskunta jää alakynteen.

Vaikka ajatus kuulostaa ensin ehkäpä hiukan kaukaa haetulta, se on silti kiehtova. Enpä ole koskaan tullut ajatelleeksi mitä eläimille tapahtuu jos superälykäs kone kaappaa vallan meiltä ihmisiltä. Kyberneettisesti muunnellut eläimet ja yliälykkäät koneet yhteistyössä kaatamassa ihmiskuntaa? En tiedä onko tätä ideaa vielä käsitelty science fictionissa. (Ja minua saa valaista jos tiedätte paremmin~)

---Niin ja; aina kun sitä pysähtyy ajattelemaan niin huvittuu omista yöllisistä pohdiskeluistaan. Yhtenä hetkenä kuvaat kissankorvaista nukkea ja toisena filosofoit eläimistä ja roboteista suunnittelemassa maailmanvalloitusta...? Ehkäpä on aika mennä nukkumaan! x'D

Wednesday, January 15, 2014

First figures of 2014!


I give you the first box-opening of 2014! Someone had torn a manga-magazine and used it as packing-material.

---

Ensimmäinen boksinavaus vuodelle 2014! Joku oli repinyt mangajulkaisun sivuja pakkausmateriaaliksi.
Let's check out the packing-material, seems like some sketchy stuff... Dead cats turned into killing machines? ~.~

On the corner of one of the pages I found the name of this manga; Chimamire Sukeban Chainsaw. I have to say that it is not often that the packing-material distracts me from checking out the stuff I ordered for this long!

---
 Tarkastellaas vähän pakkausmateriaaleja ennen varsinaista sisältöä. Tämä vaikuttaa olevan varsin... eriskummallinen sarjakuva. Kuolleista kissoista tehdään tappokoneita? ~.~

Sivunreunasta löytyy mangan nimikin, Chimamire Sukeban Chainsaw. Täytyy sanoa että ei ole kovinkaan yleistä että pakkausmateriaali kiinnittää mielenkiintoni näin pitkäksi aikaa paketin varsinaisesta sisällöstä!On to the stuff that was wrapped in those peculiar manga-pages... Nendoroids Itoshiki Nozomu 1.5, both color variants, and Faris Nyan Nyan.

---

Ja sitten siihen varsinaiseen sisältöön joka paljastui eriskummallisten manga-sivujen kätköistä... Nendoroidit Itoshiki Nozomu 1.5 molemmat värivariantit sekä Faris Nyan Nyan.


I'm really thrilled that Nendoroid Itoshiki Nozomu (from the manga and anime-series Sayonara Zetsubou-sensei! Itoshiki Nozomu is the protagonist of the show and is a pessimistic teacher) was re-released because the original release from 2009 has long been sold out and was one of the most sought-after Nendoroids.

---

Olen tosi iloissani siitä että Nendoroid Itoshiki Nozomu (manga ja anime-sarjasta Sayonara Zetsubou-sensei! Itoshiki Nozomu on sarjan päähenkilö, erittäin pessimistinen opettaja) julkaistiin uudelleen, koska alkuperäinen julkaisu vuodelta 2009 on ollut pitkään loppuunmyyty ja hinnat jälkimarkkinoilla ovat olleet tosi korkealla, koska kyseessä on yksi halutuimmista Nendoista.

(...and now, the fun part; playing with the Nendos~~)

Itoshiki Nozomu: "I'm in Despair! This world in which Spica's favorite headphones break just like that has left me in despair!"

---

(...ja nyt hauskuutusta; Nendojen kanssa leikkimistä~~)

Itoshiki Nozomu: "Olen epätoivoinen! Tämä maailma jossa Spican lempikuulokkeet menevät rikki aivan yhtäkkiä saa minut epätoivoiseksi!"Itoshiki Nozomu: "I'm in despair! This world in which cute action figures come with their own ropes to hang themselves with has left me in despair!" (...and to top that of that's not even a hangman's noose.)

(Spica explains; One of the continuing gags of the Sayonara Zetsubou-sensei! manga/show is that Nozomu tries to kill himself since he's so in despair about the state of the things in this world and in his life.)

---

Itoshiki Nozomu: "Olen epätoivoinen! Tämä maailma jossa suloisten action figuurien mukana tulee köysi, jolla ne voivat hirttää itsensä saa minut epätoivoiseksi!" (...eikä tuo ole edes hirttosolmu.)

(Spica selittää; yksi Sayonara Zetsubou-sensei! mangan ja animen toistuvista vitseistä on se, että Nozomu yrittää tappaa itsensä koska hän on niin epätoivoinen erilaisista asianhaaroista tässä maailmassa ja omassa elämässään.)


Nozomu Itoshiki x 2: "We're in despair! This world in which you can come across your own dobbelganger who is in different colors than yourself has left us in despair!"

(Spica explains; To celebrate the re-release of Itoshiki Nozomu Nendoroid, Good Smile Company asked the author of the manga, Kouji Kumeta-sensei to select colors for another color variant. This monochromatic Itoshiki Nozomu is titled Kouji Kumeta Color version.)

---

Nozomu Itoshiki x 2: "Olemme epätoivoisia! Tämä maailma, jossa voit tavata oman kaksoisolentosi erivärisenä kuin itse olet saa meidät epätoivoisiksi!"

(Spica selittää; Itoshiki Nozomu Nendoroidin uudelleenjulkaisun kunniaksi Good Smile Company pyysi mangaka Kouji Kumeta-senseitä valitsemaan värit toista värivaihtoehtoa varten. Tämä mustavalkoinen Itoshiki Nozomu Nendoroid omaa tittelin Kouji Kumeta Color version.)


Nozomu Itoshiki: "I'm in despair! This world in which your dobbelganger's head breaks into pieces out of a sudden has left me in despair!"

(Spica explains: I noticed that they have changed the system of the head parts on newer Nendoroids!)

---

Nozomu Itoshiki: "Olen epätoivoinen! Tämä maailma, jossa kaksoisolentosi pää hajoaa yhtäkkiä palasiksi saa minut epätoivoiseksi!"

(Spica selittää: Havaitsin että uusien Nendoroidien pääosasia on muuteltu!)


Here's a comparison picture of the old and new head parts. As you can see they have added a bonus part that connects the neck and the back part of the head where as in the older versions the face part was connected straight to the neck-plug.

I read in a Good Smile company blog somewhere that they have actually done this to improve the balance of the Nendoroids, making the head a little smaller and renewed the Nendoroid joints. One wonders if the old and new faceparts are still interchangeable between Nendoroids...

I've yet to try if that new part comes off from the back of the head and if it fits the old head parts.

---

Tässä vertailukuva uudesta ja vanhasta pääosasta. Kuten kuvasta näkyy, pään takaosaan on lisätty boonus osa joka liittää pään kaulaan. Vanhassa versiossa puolestaan kaula-nivel on kasvo-osassa kiinni.

Luin jostakin Good Smile Companyn blogista, että tämä on tehty jotta Nendoroidien tasapaino olisi parempi, samalla päätä on hieman pienennetty ja Nendoroidien nivel-osia uudistettu. Mietityttää hieman ovatko vanhat ja uudet pääosat enää vaihdettavissa keskenään...

En siis ole vielä kokeillut lähteekö tuo uusi osa pois pään takaosasta ja mahtuuko se vanhoihin päihin kiinni.


Itoshiki Nozomu x 2: "Ahhhhh! Too many things to despair about! Maybe it's better to leave this cruel world behind us!!!"

Faris: "Hey guys, don't be so gloomy, come to my café and have a piece of some delicious cake! I doubt anyone can think about committing a suicide while eating cake! <3"

---

Itoshiki Nozomu x 2: "Ahhhhh! Liikaa asioita jotka tekevät epätoivoiseksi! Ehkä tosiaan on parasta jättää tämä julma maailma taaksemme!!!"

Faris: "Hei kaverit, älkääs nyt olko noin synkeitä, tulkaa kahvilaani nauttimaan pala herkullista kakkua! Tuskin kukaan voisi miettiä itsemurhaa kakkua syödessään! <3"


Faris: "We have all kinds of cakes and pastries, now for a special offer _for free_ because we don't have a cash register yet! Ehehe!^3^ "

((Spica: I don't really know anything about Faris other than that she works at a moe café, but I liked the character design. However, Steins; Gate the anime series and the visual novel that she's from seems like a possible new favorite~ And as Nitroplus - my favorite visual novel company - is one of the creators of the game I think I'd love it.))

---

Faris: "Meillä on kaikenlaisia kakkuja ja leivonnaisia nyt erityistarjouksessa ilmaiseksi koska ei ole vielä kassakonetta! Hihihih! ^3^ "

((Spica: En oikeastaan tiedä mitään muuta Farisista kuin että hän työskentelee moe kahvilassa, mutta pidän hahmo-designista. Steins;Gate-anime ja visual novel peli vaikuttavat tosin jälleen yhdeltä lupaavalta uudelta suosikilta~ Ja Nitroplus - yksi lemppari visual novel kehittäjistäni - on osallistunut pelin valmistamiseen joten voi olla että pitäisin siitä paljonkin.))Itoshiki Nozomu: "..Well one 'Death by chocolate' then..."

Faris: "Hihi~ Oh, you're so silly~!"

---

Itoshiki Nozomu: "...No jos sitten yksi 'Death by chocolate'..."

Faris: "Hihi~ Senkin hassulainen~!"


Just another pic of the two Nozomus. Traditional japanese clothing is pure love! Hakamaaaaaa! <3
*cough cough*

Kouji-Nozomu: "Ehh... it seems we have landed in the hands of a hakamaniac-hentai.*sweatdrop*"

---

Vielä yksi kuva Nozomuista. Japanilainen perinteinen vaatetus on rakkautta. Hakamaaaat! <3
*köh köh*

Kouji-Nozomu: "Ehh... olemme näemmä päätyneet hakamamaanikko-hentain käsiin. *hikipisaroi*"


And here's the instruction leaflet on how to hang your Nozomu Itoshiki-Nendoroid.
Hey, Nozomu how's it hanging!?

Kouji-Nozomu: "Meh...This world in which old jokes are told over and over again leaves me in despair... "

---

Ja tässä ohjelehtinen joka neuvoo miten voit hirttää Nozomu Itoshiki-Nendoroidisi. Hei, Nozomu, kuinkas roikkuu?

Kouji-Nozomu: "Meh... tämä maailma jossa vanhoja vitsejä kerrotaan yhä uudelleen ja uudelleen saa minut epätoivoiseksi..."


Bonuspic #1

Kanna: Hey, Miku, wasn't that YOUR café originally?!

Miku: Yeah, but I let Faris have it since she enjoys it so much. After all, I'm a much better singer than I am a café-keeper. And the profits were really low anyway since we don't have a cash register.

Kanna: "...what's up with that? ~.~"

((Spica: Let me explain; I used to have that café-set on display in my room with Miku as the café-keeper.))

---

Boonuskuva #1

Kanna: Hei, Miku, eikös tuo ollut SINUN kahvilasi alunperin!?

Miku: Jep, mutta annoin sen Farisille, koska hän pitää siitä niin kovasti. Ja sitäpaitsi olen parempi laulaja kuin kahvilan pitäjä. Kaiken lisäksi tuotot olivat tosi vähäiset koska meillä ei ole kassakonetta.

Kanna: ...mikäs juttu tää on? ~.~

((Spica: Kerrotaanpas että minulla oli tuo kahvila-setti esillä huoneessani ja Miku oli kahvilanpitäjänä.))


Bonuspic #2 that-has-no-connection-whatsoever-with-anything

 My friend was visiting at the time I opened the figure-box. She was creative with my Chococat, who as a result ended up drinking on a Hello Kitty-sofa. x'D

Imagine turning around after photographing figures and seeing this.

---
Mihinkään-mitenkään-täysin-liittymätön-Bonuskuva #2

Luonani kyläilemässä ollut kaveri käytti aikansa luovasti kun availin figuuripakkauksia ja valokuvailin.
Luovuuden tuloksena Chococat-pehmoleluni muuttui sohvaperuna-poikamieskolliksi joka... juopottelee Hello Kitty-sohvalla. x'D

Mieti kun käännyt figu-kuvaamisen päätyttyä ja näet tämän.

Wednesday, January 8, 2014

Big plans for 2014!


According to the chinese zodiac, 2014 is the year of the horse! (and Heisei 26 if you count the years japanese way!)
Let's take a peek at the plans I've made for this year.

---

Kiinalaisen horoskoopin mukaan vuosi 2014 on hevosen vuosi! (ja Heisei 26 vuosi jos lasket vuosia japanilaisten aikakausien mukaan!)
Kurkistetaanpa hiukan ennakkoon mitä minulla olisi suunnitteilla tälle vuodelle.

All rights owned by LUTS.

All rights owned by LUTS.

Last year was maybe a little too active with doll-purchases. To compensate, I've made a new year's resolution for 2014 to try and limit buying new BJDs. I won't set a certain number, but just a couple of new dolls would be ideal. Not counting in the already-ordered Luts Zuzu Delf Journey to the West Mong - Monkey King and Romance Wolffy - Samzang. ;-)

---

Viime vuosi oli ehkä hiukan liian vilkas nukkehankintojen suhteen. Kompensoidakseni, päätin tehdä uuden vuoden lupauksen että rajoitan uusien BJDiden ostamista. En tosin aio asettaa mitään tiettyä lukua jossa pysytellä, mutta vain muutama uusi nukke olisi ihanteellinen. En laske LadyNancyn siivellä La Resineriestä jo tilattuja Luts Zuzu Delf Journey to the West Mong - Monkey Kingiä ja Romance Wolffy - Samzangia. ;-)

All rights owned by LUTS.
All rights owned by Volks.
All rights owned by Volks.

I'm completely smitten with my Soom Sweet Witch, so another SD woman is my main goal for 2014. I'm still not sure if it's going to be a Luts anime-style girl (Amy!) or something else.

I've been wanting a Dollfie Dream for sometime now, I'm trying to decide if 2014 is the year for one to come home eventually. From the standard models, Dynamite Miko is my favorite, and from Mini Dollfies Rena. Rena would be great since from the measurements I think she could use the stuff from my Teenie Gems. :3

---

Olen täysin ihastunut Soom Sweet Witchiini, joten toinen SD-kokoinen naisnukke on päätavoite nukkeilussa vuodelle 2014. En ole vielä varma onko se Lutsin anime-typy (Amy!) vai jotain muuta.

Olen himoinnut Dollfie Dreamia jo pitkään, koitan päättää olisiko vuosi 2014 se vuosi jolloin sellainen rantautuu kotiin asti. Standardimalleista lempparini on Dynamite Miko ja Mineistä Rena. (jos joku haluaa auttaa minua tilaamaan Volksilta niin apu otetaan vastaan ;''D )
Rena olisi kiva siinä mielessä, että se voisi luultavasti käyttää Teenie Gemieni vaatteita. :3

Mystic Kids Cris . All rights owned by Mystic Kids.

Mystic Kids - Eddy. All rights owned by Mystic Kids.
Keisuke and Akira from Togainu no Chi. all rights owned by Nitro+Chiral.

Mystic Kids has some adorable Yo-SD sized full-sets. I've been trying to tell myself that I don't need Cris or Eddy, but... I can't helping thinking that these two would make adorable chibi-versions of Togainu no Chi's Keisuke and Akira.

 Phew, that was a lot of doll plans considering I want to cut back my doll purchases this year! :''D

---

Mystic Kidsillä on todella suloisia Yo-SD fullsettejä. Olen yrittänyt tolkuttaa itselleni että en tosiaankaan tarvitse Cris tai Eddy-nukkeja mutta... En voi olla ajattelematta että näistä kahdesta tulisi supersuloiset chibi-versiot Togainu no Chi'n Keisukesta ja Akirasta.

Huh, no siinä oli paljon nukkesuunnitelmia vaikka haluankin vähentää nukkien hankintaa tänä vuonna! :'''D
On to the figures! It was announced in 2013 that there are plans for a Nendoroid Aoba Seragaki. It's still not sure when he will be released, but I'm keeping my eyes open for any new information for him. :3 Here's to hoping that he won't be a japanese convention exclusive... T___T

Other than Aoba, I've not made any plans with which new releases to get but within the range of possibility I'm probably not going to hold back collecting figures this year. :''D

---

Siirrytäänpä sitten figuureihin! Viime vuonna julkistettiin että Aoba Seragaki Nendoroidia valmistellaan tuotantoon. Ei ole vielä varmaa koska se julkaistaan, mutta pidän silmät auki jos uutta informaatiota popsahtaa esille. :3 Toivon kovasti ettei kyseessä ole mikään erityisjulkaisu jota myydään vain jossain japanilaisessa conissa... T___T

Aoban lisäksi en ole tehnyt suunnitelmia uusien figuuri-julkaisujen hankkimisesta, mutta luultavasti en mahdollisuuksien rajoissa pidättele figuurien ostamista tänä vuonna(kaan). :''DI've started to get more an more into Monster High-dolls although my original aim was to get Robecca Steam AND Robecca Steam alone (because of the steampunk-theme). Well, that plan was doomed to fail. x__x
With more and more exciting new releases (like the Frights, Camera, Action!-doll line), I think I might give up and admit that I've started to collect these toys as well...

---

Olen alkanut innostua enemmän Monster High-nukeista vaikka alunperin piti hankkia VAIN ja AINOASTAAN Robecca Steam (koska steampunk-teema). No, se suunnitelma oli tuomittu failaamaan. x__x
Kivoja julkaisuja näyttää vyöryvän (kuten Frights, Camera, Action!-nuket), joten pitänee antaa periksi ja myöntää että keräilen näitä leluja...
Go to more conventions! Last year, Desucon Frostbite was the only convention I attended. This year I already have Frostbite and Helsinki Lolita con-tickets bought and hoping that I get to at least go to Desucon and Tracon as well.

This year they also have a whole new manga-convention in addition to the Leipziger Buchmesse or the bookfair in Leipzig and I'd love to go! We'll see if I get to go to Germany in March...

---

Pitää mennä enemmän coneihin! Viime vuonna Desucon Frostbite oli ainoa con jossa kävin. Tänä vuonna on jo Frostiin ja Helsinki Lolita Coniin liput valmiina ja toivoisin että pääsisin myös ainakin kesä-Desuconiin ja Traconiin myöskin.

Tänä vuonna Leipziger Buchmessen (eli Leipzigin kirjamessujen yhteydessä on täysin uusi manga-con ja haluaisin kovasti sinne! Saa nähdä pääsenkö maaliskuussa Saksaan.Lolita fashion!
I really want to get more into lolita, both by getting more information and working for to build up my wardrobe. Now that I've learned that I can fit into brand (I always thought as a normal-weighted adult caucasian female it would be impossible, since the asian sizes usually tend to be very narrow) and that there are really cute off-brand clothes that can be used in lolita, I'm very excited and eager to try different kinds of coordinations!

---
Lolita-tyyli!
Haluan päästä enemmän sisälle lolitaan, sekä hankkimalla lisää tietoa että vaatekaappini sisältöä lisäämällä ja muokkaamalla. Nyt kun havaitsin että voin mahtua brandivaatteisiin (ennen luulin, että normaalipainoiselle aikuiselle länsimaalaiselle naiselle se on mahdotonta, koska aasialaiset koot ovat yleensä niin pieniä) ja että on olemassa tosi hienoja ei-brandi vaatteita myöskin, joita voi käyttää lolitassa, olen tosi innoissani ja haluan kokeilla erilaisia koordinaatioita!

"Sailor Moon is so old school...or is it?"

I'd also like to get more up to date with following anime and manga. I tend to get caught up with fangirling about a couple of shows and re-watch old favorites... My taste is lagging somewhere in the end of the 90's and beginning & the mid of the 2000's. ^^;;;
I want to get into a new fandom so badly!

---

Haluaisin päivittää animen ja mangan seuraamistani. Minulla on tapana jäädä fanityttöilemään vain muutamaa sarjaa ja katsoa yhä uudelleen vanhoja suosikkeja... Makuni taitaa olla jämähtänyt jonnekin 90-luvun lopulle ja 2000-luvun alkuun-keskivaiheille. ^^;;;
Haluan kovasti taas päästä mukaan johonkin uuteen fandomiin!So to conclude, I'll make a short summary of the plans for 2014;

- to cut back getting new BJD dolls, but allow some leeway for a few purchases. An SD girl would be nice...
- to give more attention to the BJDs I already have, more photoshoots!
- to photograph my figures more.
- to get more figures! X'D
- stalk new Monster High releases
- attend more anime and manga related conventions
- start wearing more lolita!
- get up to date with following anime and manga! and
-..find a new favorite!

What kind of plans have you made for this year, hmm? :)

---

Lopuksi pieni yhteenveto, eli suunnitelmat 2014

- vähentää nukkien hankintaa, mutta ainakin yksi SD-nainen kiikarissa..
- antaa enemmän huomiota niille BJDille joita minulla jo on, enemmän photoshootteja!
- kuvata enemmän figuureja
- hankkia lisää figuureja! X'D
- stalkata uusia Monster High-julkaisuja
- mennä enemmän anime- ja manga-aiheisiin coneihin
- alkaa pukeutua enemmän lolitaan!
- päivittyä uuden mangan ja animen seuraamiseen! sekä...
-...löytää uusi suosikki!

Minkäslaisia suunnitelmia te olettet tehneet tälle vuodelle? :)

Wednesday, January 1, 2014

Thinking back 2013This year I started to get a grasp with which way I want to direct this blog into. It is shaping out to be more of a collector/hobbyist blog than just a blog of random stuff from my life although I still included some travel-musings and personal experiences like the art course in July.
I intend to keep some of the personal stuff a part of this blog, while still consentrating more on the main subject - dolls, toys and figures.

---

Tänä vuonna aloin päästä vainulle siitä, mihin suuntaan haluan viedä tätä blogia. Blogista on alkanut muotoutua yhä enemmän keräilijä ja harrastus-blogi kuin pelkkää random höpötystä elämästäni sisältävä blogi. Silti mukaan mahtui kuitenkin hieman matkajuttuja ja kuvauksia kokemuksistani kuten taidekurssi Limingassa heinäkuussa.
Aion säilyttää blogissa jonkin verran henkilökohtaisten asioiden ja tapahtumien kuvausta, vaikkakin keskittyä enimmäkseen pääasiaan - nukkeihin, leluihin ja figuureihin.DOLLS

I started bending the ideals I had about what kind of dolls I like. I thought I'd never get any tinies but beginning with Soom Bygg, I ended up getting a whole bunch of them! I blame the marketplace at a local Finnish BJD-forum where a herd of Soom Teenie Gems popped out for sale one after another!
I began to direct my collection towards more fantasy-themed dolls and some android-themed as well.

Looking at some of the things I wrote in Onwards to 2013 post at the beginning of last year, there were some plans that came true and some that didn't happen.
Ringdoll Frankenstein re-release was a let-down in my opinion, so I didn't get that one (instead I splurged on the Teenies!).

I wrote that I wanted an MSD boy OR an SD girl but I ended up getting both. ^__^;; No regrets there, since they both are among my personal favorites at the moment; Luts Bory who I had planned long ahead and a bit of an impulse buy Soom Sweet Witch.

I also found the excitement of custom face-ups on dolls and that is an area where I'll expect to venture more deeply into, both by learning to make face-ups myself and by orderng from more talented face-up artists.
I attended some dolly-meets and got to knew some amazing new people in 2013! I think I can even say that I've made new friends and I'm really excited about that! :3

Towards the end of the year 2013 I started getting more interested in my former passion, Pullip dolls! I've started to think that you can have different dolls for different dolly-hobby needs and that's OK!

---

NUKET

Aloin muuttaa käsitystäni siitä, millaiset nuket ovat makuuni Alunperin minun ei pitänyt hankkia yhtään pikkuisia, mutta alkaen Soom Byggistä tänä vuonna tulin hankkineeksi kokonaisen katraan! Syytän Hartsilasten kauppapaikkaa, missä Soom Teenie Gemejä ilmaantui myyntiin keväällä kuin sieniä sateella!
Kokoelmani suuntautui enemmän fantasia-teemaisiin nukkeihin ja muutamaan androidi-teemaiseen myöskin

Kun katselen mitä kirjoitin Onwards to 2013 postauksessa viime vuoden alussa, huomaan että muutamat suunnitelmat toteutuivat ja muutamat jäivät haaveiksi.
Ringdoll Frankenstein uudelleenjulkaisu, josta olin haaveillut oli minusta pettymys, joten en hankkinut sitä kuten suunniteltua (vaan tuhlasin Teenieihin!)

Kirjoitin myös että halusin MSD-pojan TAI SD-tytön mutta päädyin sitten hankkimaan molemmat. ^___^;; Ei kyllä harmita, koska molemmista nukeista tuli henkilökohtaisia suosikkejani; Luts Bory jota suunnittelin jo pidempään sekä hiukan enemmän heräteostoksena Soom Sweet Witch.

Löysin myös custom face-uppien maailman ja innostuin siitä. Se onkin alue, jolla aion seikkailla enemmänkin, paitsi itse kokeilemalla myös tilaamalla taitavammilta face-up taiteilijoilta.
Osallistuin muutamaan nukkemiittiinkin ja opin tuntemaan uusia kiinnostavia ihmisiä! Voisin jopa sanoa että taisin saada muutaman uuden ystävänkin ja olen tosi iloissani siitä! :3

Vuoden loppua kohden aloin kiinnostumaan uudelleen aiempaan rakkauteeni Pullip-nukkeihin.  Olen alkanut ymmärtää että voi olla erilaisia nukkeja erilaisiin nukkeilutarpeisiin ja se on täysin OK juttu.ANIMEFIGURES

I ended up photographing my animefigures a lot less this year than I should have. It's a shame since I got some really nice ones, like the DRAMAtical Murder Aoba Seragaki-one I was anticipating in 2012. Well I'll just have to correct that error in 2014! :3

I got Nendoroid Kirito that I was planning for in 2012, but missed Nendoroid Yuno since the pre-orders were already booked when I got around ordering her... I got almost all of the Puella Magi Madoka Magica Nendoroids with their magical girl outfits though! :) (still missing Mami Tomoe.)

---

ANIMEFIGUURIT

Tänä vuonna kuvasin figuja vähemmän kuin olisi pitänyt. Harmin paikka, koska kokoelmaan tuli mukaan joitakin tosi kivoja yksilöitä kuten tämä DRAMAtical Murder Aoba Seragaki-figu jota odotin innolla jo 2012. No pitänee ganbaroida tällä alueella vuonna 2014! :3

Sain myös hankittua Nendoroid Kiriton, kuten suunniteltua 2012, mutta missasin Nendoroid Yunon koska preorderit oli jo täyteen buukattu kun sain aikaiseksi tilata sitä... Sen sijaan sain täydennettyä melkein kaikki taitatyttöasuiset Puella Magi Madoka Magica Nendoroidit! :) (kaikki paitsi Mami Tomoen.)

Nemi, one of my new gerbils. - Nemi, yksi uusista gerbuistani.


MISCELLANEA

Towards the end of the year 2013 I started really getting into the japanese Lolita fashion, inspired by a new friend. I even got my first brand skirt from Angelic Pretty and I'm loving it! I am looking for getting more brand and off-brand pieces to compliment my lolita-wardrobe.

This year was really quiet gaming-wise. I really didn't have enough time for other than portable console games. Hatsune Miku Project DIVA f for Playstation VITA was a big hit with me though! Oh yeah, I got a VITA just for that game!

Autumn brought sadness since my beloved elderly gerbil Remy passed away of old age. :( I've had gerbils non-stop for over 10 years so being without them feels empty. In March I brought home three lively gerbil pups to fill the huge gap Remy left in my life. I'm still getting to know these youngsters but they have made themselves at home pretty quickly. :)

In summer I got a new digital SLR camera and have been experimenting with photography a bit. I think I've started to learn a thing or two so my pictures aren't as blurry and dark as they used to be.

---

SEKALAISTA

Vuoden 2013 loppua kohden aloin todella innostua japanilaisesta lolita-tyylistä, ystävän innoittamana. Hankin jopa ensimmäisen brandi hameeni Angelic Prettyltä ja olen aivan huumassa siitä! Aion hankkia vielä lisää brandi ja ei-niin-brandi vaatekappaleita lolitakokoelmaani tulevaisuudessa.

Peliosastolla oli aika hiljaista minun osaltani. Ei ollut oikein aikaa muille kuin kannettavien konsolien peleille. Hatsune Miku Project Diva f Playstation VITAlle oli tosin kova hitti ja olen pelaillut sitä kesästä lähtien hulluna! Niin, ja hankin koko VITAn pelkästään  siksi että voisin pelata tuota kyseistä peliä!

Syksy toi surua mukanaan kun rakas vanhuudenhöppänä gerbiilini Remy kuoli vanhuuttaan. :( Minulla on ollut gerbiilejä tauotta jo yli 10 vuoden ajan, joten ilman niitä on tyhjä olo. Niinpä marraskuussa hain kotiin kolme eloisaa gerbunpoikasta täyttämään Rempun jättämää koloa. Vieläkin opettelen tuntemaan ketä nämä pikkuiset todella ovatkaan, mutta ne ovat kyllä kotiutuneet meille nopeasti. :)

Kesällä sain myöskin hankittua digijärkkärin, ja olen jatkanut valokuvailun kanssa harjoituksia. Minusta tuntuu että olen alkanut oppia jotakin kuvauksesta ja kuvat eivät enää ole niin rakeisia ja pimeitä kuin ne ovat olleet tähän asti.