Saturday, March 22, 2014

Let's play tag!

Xav has his first wig in this pic, I just can't decide what kind of look I want for him. // Xavierilla on ensimmäinen peruukkinsa tässä kuvassa. En vaan pysty päättämään, minkälaisen lookin sille haluan...

Sazzer invited me to do this fun little tag and of course I had to do it! :) I tried not to overdo things, but I'm very eager answering to this kind of things so it got a bit lenghty.
Also be forewarned of some crappy pics and a couple of pics taken with a mobile phone camera.

Without further a do, off we go~

Who was your first doll? Do you still own him, her, or it?

-Dikadoll Autumn, Xavier. Yes, I still have him and I don't think I can depart with him although he can be annoying at times. I am grateful for him that he has introduced me to the world of ball jointed dolls, a world that I am deeply in love with.


Who is your favorite doll?
- A good question! As much as I'd like to say that I don't play favorites, the truth is that some dolls have grown more dear to me. Remy, my Soom Necy surprise, because she just makes me happy everytime I look at her. Then Xavier and Bram, of course, as they are my first BJDs. And Radu, my Luts Bory. I love all of my dolls, but those four have something special.

---
Sain Sazzerilta kutsun tehdä tällainen kiva pikku haaste ja mikäs siinä! :)
Yritin välttää ylilyöntejä vastausten pituudessa, mutta koska olen tosi innokas vastaamaan tällaisiin juttuihin niin silti postauksesta tuli vähän pitkähkö.
Toinen varoituksen sana erittäin epätasaisesta kuvanlaadusta, pari kuvaa on otettu jopa kännykkäkameralla koska laiskuus.

Enempää höpisemättä turhia, nyt se alkaa~

Kuka oli ensimmäinen nukkesi? Onko hän/se vielä sinulla?

-Dikadoll Autumn, Xavier. Kyllä, se on vielä minulla enkä usko että pystyn siitä luopumaan vaikka osaakin mokoma olla aika ärsyttävä välillä. Olen Xaville kiitollinen siitä että se on tutustuttanut minut pallonivelnukkien maailmaan. Se on maailma, jota syvästi rakastan.

Kuka on suosikkinukkesi?
- Hyvä kysymys! Vaikka haluaisinkin sanoa, että en suosi ketään erityisesti, niin totuus on että jotkut nuket ovat tulleet tärkeämmiksi kuin toiset. Remy, Soom Necy surprise, koska se saa minut aina iloiseksi kun katson sitä. Sitten tietysti Xavier ja Bram, koska ne ovat ensimmäiset BJDni. Ja Radu, Luts Boryni. Rakastan kaikkia nukkejani, mutta noissa neljässä on jotain erityistä.
Little Monica Ginger - All rights belong to Little Monica.


Which doll do you hope or plan to buy next?
-Well I have Luts ZuZuDelf Mong and Samzang coming and Soom Lucky on a layaway. With those I think I have my resin dolly needs covered for some time. I think I should start looking for that Dollfie Dream I've dreamed of having next...
I'd really like to own one of Little Monica's dolls, though, so maybe one of them? If they'd offer tan resin option permanently and for all doll sculpts, I'd get a tan Ginger in a heartbeat. I'd style him to be Keisuke from Togainu no Chi. :3


---
Minkä nuken haluaisit ostaa seuraavaksi?

- Noh, minulle on tulossa Luts ZuZu Delf Mong ja Samzang sekä Soom Lucky layawaylla. Niiden kanssa minulla taitaa olla hartsinukketarpeet tyydytetty vähäksi aikaa. Ehkä pitäisi alkaa suunnitella sen haaveilemani Dollfie Dreamin hankkimista.
Haluaisin kovasti jonkin Little Monican nukeista, joten ehkä joku niistä? Jos heillä vain olisi tarjolla tannia resiiniä aina ja kaikkiin sculpteihin, tänne lähtisi tanni Ginger just nyt. Tekisin siitä Togainu no Chin Keisuken. :3

Volks Kazuya Kujo. All rights belong to Volks.
Quick! You’ve instantly got $800 and must choose a doll to spend it on right now or it’s gone forever! Who do you pick?
-  Either Dollfie Dream Kujikawa Rise (although that would only cover less than half of her cost...) or Volks Kazuya Kujo.
Kazuya is a recent find. I'm not really fond of the character per se, but I love the looks of this doll. I might get him someday, he's a limited Volks but not among the most expensive ones. I've seen him for sale in Mandarake for reasonable amounts of money (for a Volks doll, that is).

---

Nopeasti! Olet saanut 800$ ( noin 575 euroa) ja sinun täytyy valita nukke johon käytät rahat tai et voi saada sitä enää koskaan! Minkä nuken valitset?
- Joko Dollfie Dream Kujikawa Rise (vaikkakin tuo summa varmaan kattaisi vain alle puolet Risen hinnasta..) tai Volks Kazuya Kujo.
Kazuya on melko uusi löydökseni. En niinkään ole varsinaisesti hahmon perään, mutta rakastan tämän nuken ulkoista olemusta. Saatan jopa hankkiakin Kazuyan joku päivä, koska vaikka se onkin limited Volkslainen, ei se ole kaikkein kalleimmasta päästä. Olen nähnyt sitä Mandarakessa myynnissä ihan järkeviin summiin (Volksin nukeksi siis).

LoongSoul ChenXing. All rights belong to Loonsoul.

Quick! You’ve instantly got enough money for any one and must choose a doll to spend it on right now or it’s gone forever, but this time you have to buy the doll for someone else! Who gets the dolly, and what do you get them?
-Easy! I'd give it to Karl-Kai and he should use it to get Loongsoul Chen-Xing that he's dreamed of for a long time now and that we both love. :)

---
Nopeasti! Olet yhtäkkiä saanut tarpeeksi rahaa ja sinun täytyy valita nukke johon käyttää rahat tai sitä ei voi saada enää koskaan! Mutta tällä kertaa sinun täytyykin hankkia nukke jollekin toiselle! Kuka saa nuken ja minkä nuken hankit hänelle?
- Tämä on helppo! Antaisin sen Karl-Kaille ja hänen pitäisi hankkia Loongsoul Chen-Xing, josta hän on haaveillut pitkään ja josta molemmat tykkäämme. :)

Soom Lucky - All rights belong to Soom.
Are you currently waiting on any dolls, heads, or bodies?
-Yup, the forementioned Luts ZuZu Delf Mong and Samzang and Soom Lucky. The Zuzus are both fullsets and Soom Lucky is a split order, I get the human head, the bird parts, extra-body and both limited outfit sets. :3
Also, a Korean Blings doll that I'm waiting to arrive so eagerly that it's funny!

Oh, and recently I entered a Crobidoll split from which I'll be receiving a Lance head with the A-type face up while the other splitter gets the R-line body. Whee, my first floating head that I got on purpose. :3
---

Odotatko tällä hetkellä saapuvaksi mitään nukkea, päitä tai vartaloita? 
- Jeps, ne aiemmin mainitsemani Luts Zuzu Delfit Mong ja Samzang ja Soom Lucky. Zuzut ovat molemmat fullsettejä ja Soom Lucky on splitistä, minulle tulee ihmispää, lintuosat, extra vartalo ja molemmat asusetit. :3
Myöskin odotan korealaista Blings-nukkea niin paljon että se on ihan hassua!

Ai niin, ja sitten osallistuin myöskin Crobidoll-splittiin josta minä saan Lance pään A-type meikillä, kun taas R-line keho menee toiselle splitin osapuolelle. Whii, ensimmäinen tarkoituksella hankittu kieriväinen pääkkyni. :3


Remy makes some close encounters with the lens of my mobilephone camera.// Remy tunkee kiinni kännykamerani linssiin.

Do any of your dolls seem to like you to the point that they are infatuated with you?
Do any of your dolls seem to dislike or even hate you?

-Haha, well... First I must tell you this:  I don't "really" think that my dolls are alive. But, even when I was a child I always thought that my toys had their own personalities and that they could feel and think.
I find that this kind of "make-believe" has followed me into adulthood. I think it's OK to pretend that your dolls have emotions, as long as it's in good fun and you realize that it's just pretending and you don't take it too seriously. :)

I think we have a sort of love-hate relationship with Xavier. He seems to be hungry for my attention, but at the same time he doesn't like to make it known. It's your typical example of a bad case of tsundere. :)
With Remy, we have a mutual infatuation with each other. Or maybe I just like to think so, because Remy seems to love everyone. x3

---
Vaikuttaako kukaan nukeistasi siltä, että se pitää sinusta niin paljon että on suorastaan hullaantunut sinuun?
Vaikuttaako kukaan nukeistasi siltä että ne eivät pidä sinusta tai jopa vihaavat sinua?
- Haha, noh... Ensin on kai sanottava tämä: En tosissani ajattele että nukkeni olisivat elossa. Mutta, jo silloin kun olin pieni, tuumin aina että leluillani oli omat persoonallisuutensa ja että ne pystyivät tuntemaan ja ajattelemaan.
Tällainen mielikuvitusleikki on seurannut minua aikuisuuteenkin. Minusta on OK kuvitella että nukeilla on tunteita, kunhan se on leikkimielistä ja olet vielä itse kärryillä siitä että se on kuvittelua etkä ota sitä sen vakavammin. :)

Meillä on siis Xavierin kanssa vähän sellainen viha-rakkaussuhde. Xav tuntuu janoavan minulta huomiota, mutta samalla ei kuollakseen halua näyttää sitä. Se on tyypillinen oppikirjaesimerkki tsundere-tapauksesta. :)
Remyn kanssa meillä on molemminpuolista hullaantumista havaittavissa. Tai ehkäpä vain haluaisin kuvitella niin, koska Remy tuntuu rakastavan ihan kaikkia. x3

Another doll falls victim to Spica. // Ja taas uusi nukke joutuu Spican uhriksi.

How many characters do you have in your story (if there is a story)?
- Hehe, numerous. I sort of invent them as I go along, depending on if I need a new character for the story or if I get a doll that will be included as a character in the story. Some of my dolls don't belong to the main story I've created for most of my BJDs, but have their own storylines in different realms, or are "just" dolls without a background story.

---
Montako hahmoa tarinassasi esiintyy (jos sinulla on tarina)?
- Hehheh, monen monta. Minä taidan vaan keksiä niitä sitä mukaa kun tarvitsen tarinaan jonkun tyypin tai jos olen hankkinut nuken, josta tulee hahmo tarinaan. Jotkin nukeistani eivät kuulu päätarinalinjaan, jonka ole kehitellyt suurimmalle osalle BJD-nukkehahmoistani. Mutta niillä nukeilla onkin sitten omat tarinansa toisissa todellisuuksissa tai sitten ne ovat "vain" nukkeja ilman tarinaa.


"This is the life", thought a random bunny guy laying on the heart-patterned sheets.// "Tämä se on elämää" tuumi kermapeppuinen pupumies maatessaan sydänkuvioisilla lakanoilla.

Who’s your most expensive doll at the time you purchased them, not counting items you bought separately for them?
-Soom Mad Hatter. I could have bought a Teenie-Gem with the taxes I paid for him at the customs. (We have to pay VAT or value added taxes as well as custom fees here in Finland for things we import from outside the EU...)

Mikä oli kaikkein kallein nukkesi silloin kun hankit sen, jos mukaan ei lasketa tavaroita jotka ostit sille erikseen?
- Soom Mad Hatter. Olisin voinut ostaa siitä pulittamillani arvonlisäveroilla yhden Teenie-Gemin.


Which doll had the shortest wait so far?
- The ones I bought second hand from other Finnish BJD hobbyists. Perhaps Soom Bygg had the shortest wait, I got him like on the same week I paid for him.
Despite the photo might indicate otherwise, Floyd didn't arrive by mail. I went to pick him up personally. :3

Mikä nukkesi saapui nopeimmin?

- Ne jotka olen ostanut käytettynä Suomesta muilta hartsiharrastajilta. Ehkäpä Soom Bygg tuli nopeimmin, sain sen samalla viikolla kun suoritin maksun.
Vaikka kuva saattaisi johtaa harhaan, niin Floyd ei saapunut postissa vaan menin ihan fyysisesti noutamaan sen. :3
Bram: "Someone get that stick out of my ass please." x3 Hobbypointista ostettu nukkeständi kokeilussa.

Who’s the biggest doll you own?

- My Dikadoll Seniors, Autumn and Adler, both 73 cm. They were my first BJDs as well. Maybe Bram, my Dika Adler is a bit taller because his head is a tad bigger.

Mikä on suurin nukkesi?

- Dikadoll Seniorini Autumn ja Adler, molemmat 73 cm. Ne ovat myös ensimmäiset BJDni. Ehkäpä voisi sanoa että Bram, Dika Adlerini on hitusen pidempi koska sen pää on vähän isompi.


You shouldn't feel too bad for the shrunken heads. Look, he's smiling!. // Ei sinun tarvitse tuntea sääliä kutistettuja päitä kohtaan. Sehän ihan hymyilee!

Got any floating heads? If yes, how likely are they to receive bodies anytime soon?
- Yeah, I have the smirk head for Soom Mad Hatter. I'm thinking of getting him a body sometime, probably from Dikadoll. At first he was supposed to be an option head for my Mad Hatter, but I think he has his own personality...
I'm waiting for Dikadoll to have an event discount on their bodies, because Soom grey resin matches that of Dika's pretty well.
Oh, and Soom Ai romantic, Ayato, should also get his own body soon!

...and then I have that floating surprise boy, Crobidoll Lance coming. I think he might be the first of these three to receive a body although he's a newcomer. :'D

 Got any floating bodies?
- Nuh-uh. I was about to say that I don't do that sort of thing but since it seems that you never know what will happen in the doll hobby next, I won't say "never" to this one.

---

Onko sinulla yhtään kieriväisiä päitä? Jos on, onko niillä mitään mahdollisuuksia saada pian vartaloa?

- Noh, minulla on Soom Mad Hatterin virnupää. Tuumin että sille voisi hankkia joskus oman vartalon, ehkäpä Dikadollilta. Sen piti olla ensin vain vaihtopää Mad Hatterille, mutta nyt sillä taitaa kyllä olla ihan oma persoona...
Odotan että Dikadoll tarjoaisi jonkin eventti alennuksen vartaloistaan, koska Soomin harmaa hartsi taitaa sointua hyvin Dikan harmaan hartsivärin kanssa.
Ai niin ja Soom Ai romantic, Ayato tarvitsisi kipeästi uuden vartalon!

...ja sitten on se kieriväinen yllätyspoju Crobidoll Lance tulossa. Luulen että se on varmaan varmin kandidaatti saamaan ensinnä vartalon vaikka onkin tuorein tulokas kolmikosta. :'D


Onko yhtään irrallisia vartaloita ilman päitä?
- Eipä oo, hohhohhoo. Olen aikeissa kirjoittaa että en harrasta sellaisia, mutta koska ei ilmeisesti nukkeharrastuksessa mikään ei ole kiveen hakattu niin en sano tällekään "ei koskaan".


Just a normal day at the eye-dealers'. // Silmäkauppiaan normipäivä.

Do you have any extra, unclaimed pairs of eyes? How many if so?
- Yes, one or two pairs. Or maybe four. I'm keeping them as extra so if I get any new dolls that don't have their own stuff yet, I get to give them something for eyes at least. I'm always short on fitting eyes for my dolls.

 Do you have any extra, unclaimed wigs? How many if so?
- Yes, maybe four or five or so. I like to change my dolls' wigs from time to time. Especially Xavier has experienced radical changes in hairstyle.

----
Onko sinulla yhtään extra-silmiä, joita ei ole millään nukella käytössä? Jos on, kuinka monta paria?

- On pari paria. Tai ehkä neljä. Säilytän niitä varalla, jos minulle tulee jotain uusia nukkeja, joilta puuttuu omat tavarat niin onpahan sitten ainakin jotain silmiä jotka laittaa niille päähän väliaikaisesti. Minulla on aina huutava pula nukensilmistä.


Onko sinulla yhtään extra-peruukkia, joita ei ole millään nukella käytössä? Jos on, montako?
- On jotain neljä tai viisi. Tykkään vaihdella nukkien peruukkeja toisinaan. Etenkin Xavier on kokenut radikaaleja hiustyylin muutoksia.


A mock-funny caption denied by Arcady. // Muka-hauska kuvateksti estettiin Arcadyn toimesta.

Anything you’ve said “never” to in the hobby that you later gave in to?

- Whooo, boy! I sure have!
First, "I'll never get any tinies!" - Now I have more tinies than dolls in any other size group. Uh, what happened? (=Teenie Gems happened!)
Second "I'll never get any gray dolls!" - Now I have five of them. And I love gray dolls! <3

---

Onko mitään, mitä et koskaan ajatellut hankkivasi nukkeharrastuksen tiimoilta, mutta myöhemmin annoit periksi ja hankit?

- Huhhehhei, kyllä todellakin on!
Ensiksi, "En koskaan hanki mitään pikkunukkeja!" - Nyt minulla on enemmän Tiny-kokoisia nukkeja kuin nukkeja missään muussa kokoluokassa. Mitä oikein tapahtui? (=Teenie Gemit tapahtuivat!)

Toiseksi, "En koskaan hanki harmaita nukkeja!" - Nyt niitä on viisi. Ja rakastan harmaita nukkeja! <3

Kazuya: "I didn't know we had a ghost, an alien, a werewolf and a bodybag with a fresh body about to be buried with his guitar in the family... uh, better to just act natural..."  John Knox: "I like my family portraits Seeeriouuus."// Kazuya: "Kukapa olisi arvannut että meidän perheessä on kummitus, avaruusolento, alien ja ruumispussi joka sisältää yksi kappaletta ruumiita kitaroineen... uh, parasta olla ihan normaalisti vaan..." John Knox: "Minä tykkään vakavista perhepotreteista."

Do you own dolls that aren’t BJDs?
- Yes. I kind of got into Pullip dolls before BJDs and I still collect those. I've found that the doll hobby has broadened my horizons into other doll "species" as well, like I tried to resist getting any Monster High-dolls but now I collect them too.
I also love the more anime-inspired Pure Neemo dolls and Dollfie Dreams and am thinking of starting to get into them more. And I'd love to get a Blythe. I think I might not restrict this thing into BJDs alone since there are so many interesting doll types out there.

In the picture: From right to left Isul Kazuya Kujo (the big-headed boy), my newest Monster High purchase Picture Day Spectra Vondergeist still in box, in a plastic bag on top of the box; an unknown african-american Ken-doll I found at the thrift store (I think he's a Ken... not sure though) with a guitar.
Next to the box is Monster High Ghouls Rule Clawdeen, in front of her Novi Stars Alie Lectric, chilling on the ground Pure Neemo Tsukiko Tsutsukakushi and the gentleman in the cloak is a Scottish artist doll representing John Knox, the founder of the Presbyterian church, also a find from the thrift store. I tend to collect the cute and the bizarre, it seems. :3

---

Onko sinulla muita kuin BJD-nukkeja?

- Kyllä oooon. Harrastin oikeastaan varsinaisesti Pullip-nukkeja ennen BJDitä ja keräilen niitä edelleenkin. Nukkeharrastus on laajentanut näköalaani eri nukke"lajien" suhteen, esimerkiksi en alunperin aikonut hankkia yhtäkään Monster High nukkea mutta nyt kerään niitäkin.

Tykkään kovasti myös enemmän anime-inspiroituneista Pure Neemo-nukeista ja Dollfie Dreameista ja ajattelin alkaa niitäkin harrastaa. Ja olisi kivaa hankkia myös Blythe! En taida rajoittaa tätä harrastusta vain BJDihin, koska on niin paljon muitakin hauskoja ja kiintoisia nukketyyppejä olemassa.

Kuvassa: Oikealta vasemmalle ja takaisin Isul Kazuya Kujo (isopäinen poika), vielä boksissaan uusin Monster High ostokseni Picture Day Spectra Vondergeist joka löytyi tarjouksesta, jes! Nyt vasta kun Picture Day nuket alkaa häviämään kauppojen hyllyiltä innostuin niistä.
Boksin päällä muovipussissa afroamerikkalainen Ken-nukke joka löytyi kirpparilta (tai ainakin luulen että se on Ken?!) kitaroineen.

Boksin vieressä Monster High Ghouls Rule Clawdeen, sen edessä Novi Stars Alie Lectric (kyllä kyllä, sanoin etten pidä näistä nukeista, mutta en voinut vastustaa kun nekin alkavat lopahdella kaupoista...), maassa rötköttää vanha tuttu Pure Neemo Tsukiko Tsutsukakushi ja herrasmies papinkaavussa on skottilainen taiteilijanukke joka esittää John Knoxia, presbyteerikirkon perustajaa, myös kirppislöytö.
Minä nähkääs tykkään kerätä söpöyksiä ja outouksia. :3


Crobidoll Lance A-type. All rights belong to Crobidoll.

What was your last doll-related purchase?
- Crobidoll Lance head with A-type face-up. It still takes some time until he gets here, though, because Crobi has to make him first. :3

---
Mikä on viimeisin nukkeihin liittyvä ostoksesi?
- Crobidoll Lance pää A-tyypin meikillä. Vaikkakin menee vielä hetki ennenkuin se saapuu, koska Crobin täytyy valmistaa se ensin. :3

a Wig I bought from Crobidoll for Soom Lucky.Eyes for Miiko-chan.


a Cardigan for Radu.

  What do you expect your next doll-related purchase to be?
- Clothes, eyes and wigs, you can never have too many of those. Soom Lucky needs stuff. More Monster High-dolls. :3 The body for Crobidoll Lance (probably from Little Monica).

 What was the last doll related thing to arrive to you by mail?
- Let me think... Most of it arrives by mail, except for the dolls I get from the toy aisle in the super market or Toys 'R' Us.
The Soom carry bag I got for my bigger dolls and some SD-sized clothing for my Volks Kun.

---

Minkä oletat olevan seuraava nukkeihin liittyvä ostoksesi?
- Vaatteita, silmiä ja peruukkeja, niitä ei voi koskaan olla liikaa. Soom Lucky tarvitsee tavaroita. Enemmän Monster High-nukkeja. :3 Vartalo Crobidoll Lancelle (varmaan Little Monicalta).

Mikä oli viimeisin nukkeihin liittyvä ostoksesi, joka saapui postissa?
- Mietitääs... suurin osa tulee kyllä postitse, paitsi nuket jotka ostan marketin leluhyllyltä tai Toys 'R' Usista.
No Soomin kantolaukku jonka hankin isommille nukeilleni ja sitten muutamia SD-kokoisia vaatteita Volks Kunille.
What was the last doll related thing you purchased in person?
- Volks Kun that I bought from a friend and some small props that I got from the thrift store, like a small globe.

 Okay, confess a secret about your BJDs that nobody knows about!!
- Uh, um... well, when I'm going away for a longer time I like to arrange my BJDs into little groups so that they sit with the dolls that they are "friends" with, facing each other in order to not feel lonely while I'm away. :'D

 I'll tag everyone who wants to do this! I'd love it if Karl-Kai would take the time and do this, but you don't have to if you don't want to. :3 Also, Fyrd, LadyNancy, Turre and Tiinyan, if you'd be so kind!

---
Mikä oli viimeisin nukkeihin liittyvä ostoksesi, jonka ostit fyysisesti, ihan henkilökohtaisesti?

- Volks Kun, jonka ostin suoraan ystävältä ja sitten kirppikseltä ostamani pikku propit kuten pieni maapallo.


No niin, tunnustapa jokin salaisuus BJDistäsi jota kukaan ei tiedä!! - No, tuota...Jos olen menossa pois pidemmäksi aikaa, tykkään  järjestellä niitä pikku ryhmiin istuskelemaan niin että nuket jotka ovat enemmän "kavereita" keskenään istuvat vierekkäin ja katsovat toisiinsa. Niin että niille ei tule yksinäistä kun olen poissa. :'D

Minäpäs haastan kaikki jotka haluavat tämän vain tehdä! Olisi kiva jos Karl-Kai tekisi tämän, mutta jos et halua niin ei ole pakko. :3 Myöskin, Fyrd, LadyNancy, Turre ja Tiinyan, jos olisitte niin kilttejä?

18 comments:

 1. wow miten vaativa ja pitkä haaste! Olen ehdottomasti mukana. Hatun nosto hänelle joka moisen on jaksanut kehitellä.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Jep, mutta rakastan täytellä tällaisia... en tiedä kuinka hauskaa niitä on lukea vai muodostuuko lukeminen kahlaamiseksi. :D
   Tämä haaste taitaa olla alunperin Deviant Artista peräisin.

   Delete
  2. Uaah, niin paljon kysymyksiä! :') Mutta tartun haasteeseen (jossa todellakin on haastetta tällä kertaa!)

   Mutta mielenkiintoista oli kyllä lukea. Mukavan monipuolisesti on sinulla noita nukkeja.
   Voi kuinka suloinen on tuo Soom Lucky <3 Miksi olen mennyt ohittamaan tuollaisen ihanuuden yyh ;_;
   Mutta vau, sinulle on tulossa Lance o.o Silloin kun omaa Crobidollia tilailin niin vaihtoehtoni olivat juurikin Lance tai Yeon-Ho, johon sitten lopulta päädyin. Odotan siis aikamoisella innolla Lanceasi (^__^)/

   Delete
  3. Hehe, kiitos ja anteeksi! ^__^;; Haasteet on aina niin hankalia laittaa eespäin kun ei voi tietää tykkääki ihmiset tehdä niitä vai ei. Ja en halua aiheuttaa kenellekään mitään "Äh, tosi ärsyttävää" -fiiliksiä. ;'D

   Kiva että tyksin Luckysta. Itse olen oppinut seuraamaan Soomin sivuja ahkeraan joka kuukausi, jos sieltä tulee jotain aivan odottamattoman pakottavan must-havea. :3 Ajattelin etten hankkisi enää Teenie Gemejä, mutta kun tämä kasvosculpt on minusta Soom Ai'n, Byggin ja Feny/Necyn jälkeen yksi onnistuneimmista, oli pakko.
   Luckyja on muuten ostettu esim. Den of Angels-foorumin waiting roomin perusteella tosi paljon, eli ei liene ihan mahdotonta saada sitä käytettynä ostaa. Monet kuitenkin saattavat luopua nukeistaan melko nopeastikin. :) Älä siis vielä luovuta toivoasi saada oma Lucky!

   Ooh, hei tosi mainio juttu että sinäkin katselin Lancea. Minä innostuin Crobidollin nukeista etenkin sinun Yeon-Hon ansiosta ja sitten kun näin hartsilapsissa että joku tarjosi splittiä missä olisi pää vapaana tartuin heti tilaisuuteen. Lance on minusta aivan kuin SD-versio Lutsin Borysta joka on muutenkin kaikkien aikojen lempisculptejani. <3
   Haluaisin kamalasti jossain vaiheessa myös nukkusilmäisen Daydream Lancen... ah!

   Delete
 2. Waa! I loved reading through this and will definitely do a post myself.

  Also, didn't know/remember you got yourself a Lucky :D Is it coming with the default face-up or are you going for something else? I love the choice of wig you've picked up for her (or him?) and I think it'll be one sweety of a bird :3

  ReplyDelete
  Replies
  1. Yay! :3 I was a bit nervous about tagging you, because I wasn't sure if you'd find it a nuisance or not. :'D But I'm happy if you'll do this, 'cos it would interesting to read your answers too~ :)

   Oh, yeah, I got Lucky from a split a while ago. It's coming blank and... I was kind of hoping that you'd do the face-up? ^3^ After seeing the miracle you worked on my Carbon~ I think Lucky will be a pink-bluish themed little bird with a hint of silver in the mix. Also, if you'd like to do the bodyblushing on the fantasy-parts to match the face-up I'd be so happy~ :3

   (Haha, "happy" as in the white version of the Lucky release is called Happy! X'D )

   Delete
  2. Sure, my tagged post is coming up in a few days :3 I don't like most 'repost this' memes, but anything with actual input (like these questionnaires, or making photo collages) are always fun and welcome!

   And I'll reserve you a spot in my comission list. Just let me know when your birdy ships ;)

   Delete
  3. Glad to hear it. :)
   And thank you a lot for taking that face-up commission! <3 Sure, I'll let you know as soon as we get a shipping notice from Soom~ :3 It will be a while, I think, since we still have one part of the layaway left.

   Delete
 3. Hihii, mahtava postaus!! Oli kiva lukea kun vastasit niin kattavasti kaikkiin kysymyksiin! ^w^ Ihastuin kanssa tohon Soom Luckyyn ihan kauheesti enkä malta oottaa ku saan lukea täältä lisää siitä sitten ku saat sen!! Ehkä vielä joku päivä munkin nukkekokoelma on tarpeeks iso, et voi tällasiin haasteisiin vastata. X'D Mun mielestä haasteet on aina hauskoja sekä lukea, että tehä!!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Voi kiitos~ :3 Pelkäsin että tämä on kaikista tosi tyyyylsä ja pitkä postaus mutta olen iloinen jos näin ei ollutkaan!
   Soom Luckysta maksellaan ihan kohta vika erä ja sitten voi alkaa odotella linnunpoikasta kotiin! <3
   Minusta voisi hyvin vastata haasteeseen vaikka ei olisikaan paljoa nukkeja. :3 Ja, kuten ehkä näkyy, minäkin rakastan haasteita. x3 Ja jaarittelua niihin vastatessa.

   Delete
 4. Tätä oli mukava lukea. Vastaat mielenkiintoisesti aina kysymyksiin niin hauskahan näitä on lukea ja tietty kuvat siellä välissä (Bram < 3 ). Hah ja minäkin innostuin tekemään tämän, vaikka kieltämättä tämä tehtävä olisi ollut helpompi isomman nukkelauman kanssa.

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kiitos sinulle! <3 Kiitos myös että tykkäät Bramista~ Ja ihan mahtia että vastasit haasteeseen, anteeksi kun en tagannut sinua suoraan... ajattelin jättää muillekin mahdollisille vastaajilla tagattavaa. X'D

   Delete
 5. (And it isn't enough that she posts cool things about her dolls. She got to post that green cute alien girl doll which I have been secretly eyeing in toy stores but I had no gut to buy.. xD )

  ReplyDelete
  Replies
  1. Aww, thank you! ^3^
   Oh, I sure know what you ar talking about with that green little alien girl! :3 First when I learned about this toyline, which is called Novi Stars, I fell in love with the quirky looks of this doll design. Then I ventured upon the video-logs on Youtube that were made to advertise these dolls... and I quickly lost interest because I don't like the way they market toys to girls nowadays.

   ..but as I saw that these dolls were starting to disappear from the store-shelves I knew I had to get one or else I'd regret it. :) I can recommend these toys, they are really nifty despite those horribly airheaded commercials... ugh.

   Delete
 6. Ok, minä vastaan haasteeseen! Koetan lykätä sen blogiini tänä viikonloppuna. 是非チェックしてね! (Oli muuten herttaista sinulta sanoa haasteessa, että jos voisit, niin antaisit minulle ChenXingin~).
  Se afroamerikkalainen ruumispussiukkeli on muuten Concert Date Steven, minullakin on se! Minä olisin kyllä mieluiten halunnut sen sarjan Kenin, mutta niitä ei ollut silloin kaupoissa. (Tahtoisin vieläkin sen Kenin… joidenkin nukkien perään sitä vain jaksaa muistaa.)
  Ai mitä, onko niitä Volksin Kazuya Kujoita vielä jossain myynnissä? Minä luulin, että ei niitä enää; minä itsekin olen näet katsonut kyseistä nukkea ostomielessä ja kauhistellut sen hintalappua. Joku toinen Volks jota katselin oli Ryoya jotakin, mutta ne on käsittääkseni myyty loppuun jo aikapäivät sitten. Harmiteltavaa olla tällainen perässähiihtäjä, ettei pääse iskemään kynsiään kiinni silloin kun vielä voisi… x’D

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hei, kiva kiva! *taputtaa käsiään* お楽しみにしています!
   Haa, arvelinkin että sinä varmaan tietäisit kuka mysteerillinen pussiukko on! :'D Se oli niin hauskannäköinen että ei sitä voinut jättää kirppikselle. Kitara ilmeisesti siis nuken nimen perusteella kuuluu settiin eikä sitä ole vain lykätty mukaan sattumalta? Tämä nukke on aika hyvässä kunnossa, sillä ei ilmeisesti ole leikitty paljoakaan. Kengät vaan puuttuu!

   Oh, Volksin Limited nuket on kaikki sellaisia first come first serve ja suosituimmista tapellaan. Ei noita Kujoja uusina mistään saa, mutta käytettynä. Yhdessä japanilaisessa nettikaupassa on ainakin ollut käytettynä myynnissä yksi jota olen katsellut. Tosin en tiedä onko sitä oikeasti enää jäljellä, koska suurin osa siellä myytävistä tavaroista on myynnissä myös fyysisesti liikkeessä ja sivuilla tiedotetaan että tavarat saattavat olla myyty vaikka nettisivuilla vielä listattuna näkyisivätkin. Volkseja taitaa olla helpohko saada Japanista eri huutokauppojen ja käytettyjä keräilytavaroita myyvien liikkeiden ansiosta, riippuen tietysti mallista. Jotkut ovat niin suosittuja että harvoin popsahtavat myyntiin missään. Jälkimarkkinoita kannattaa kuitenkin seurata silmä kovana BJD-nukkien suhteen. Ovat ne Volksit kyllä aika hinnakkaita...

   Delete
  2. No niin, sain haasteen näkyviin blogiini nyt: http://kk-carbuncle.blogspot.fi/
   Oli kyllä aika vääntäminen, sillä yritin jo eilen pistää sen sinne, mutta jotain tapahtui; tekstit reistasivat ja kuvat posahtelivat. Mokoma kenkku blogi. Mutta onneksi toisella yrittämällä sain sen näkyviin. ;-D

   Itse asiassa se kitara ei kuulu Stevenin mukaan. Kyseessä oli jotkut rokkikonserttitreffit; tykötarpeina tuli kiikarit ja kaksi lippua. Olin kyllä niin pieni Stevenini saadessani, että en osannut lukea boksitekstejä ja päättelin, että tiketit olivat varmaan elokuvalippuja, mutta että mihin peijakkaaseen sitä tarvitaan kiikareita elokuvateatterissa?! Haha!

   Harumph kyllä noiden Volksien kanssa; keljua miten joitakin tuotteita on vain niin vaikea hankkia --- ihan riippumatta siitä onko taatelia taskussa vai ei.

   Delete
  3. Wooot, thanks, kävinkin jo lukemassa! Se oli huippuhauska! :) (mutta eka osuus pisti hiukan huolettamaan...)
   Höh, outoa bloggerilta. >:-I Se on kyllä välillä reistannut täälläkin päässä. Sitten pitää vain jatkaa myöhemmin uudestaan... mutta on se ärsyttävää!

   Ahaa... mietinkin tuota kitaraa,jostain syystä tuli heti mieleen että "bonuskitara"! Reps tuota "kiikarit elokuvateatterissa" X''D
   Jepps, Volksilla ehkä yrittävätkin saada sellaista "elite"-fiilistä aikaan. Ja no onhan ne Volksin nuket kyllä insinööritaidonnäytteitä suunnitteluineen. :)

   Delete