Saturday, August 11, 2012

Majakka Seikkailu Osa3 - TheBengtskär Lighthouse Adventure Part3


The next day at the Bengtskär island - Alois (Isul Johan) enjoys the warmth of the summer in the middle of a patch of clovers~ I really love this photo so I wanted it to be at the top of this post. <3

Seuraavana päivänä Bengtskärillä vietetyn yön jälkeen - Alois (Isul Johan) nauttii kesäauringon lämmöstä apila...(mitä on patch suomeksi?)... kohdassa? No joku laikku se on. Todella tykkään tästä kuvasta niin halusin sen olevan tämän postauksen ensimmäisenä!


But... let's not get ahead of ourselves~ The night before that clover-pic Alois and Arion are watching how the summernight unfolds at the sea through the windows of the room where we stayed the night.

Mutta... eipäs mennä edelle~ Illalla ennen tuota apila-kuvaa Alois ja Arion katselevat kuinka kesäyö aukenee merellä sen huoneen ikkunoista, jossa yövyimme.


Alois peers through his telescope although its much too light outside to see the stars... but maybe he could catch a glimpse of an incoming ship in the distance...

Alois kurkistaa kaukoputkeensa vaikka on aivan liian valoisaa jotta voisi nähdä tähtiä... mutta ehkäpä hän voisi saada vilkaisun lähestyvästä laivasta kaukaisuudessa...Although the Finnish summer night is much too bright to see the stars, the full moon casts it light on the cliffs and creates a mysterious atmosphere...

Vaikka suomen kesäyö on liian kirkas tähtien katsomiseen, täysikuu luo valonsa kallioille ja tekee mysteerinomaisenilmapiirin..


Arion: "Hey; let me borrow that telescope for a while, will you? :3 "

Alois: "---"


Arion: "Alois?? Anna minun lainata vähäksi aikaa tuota kaukoputkea, jooko?"

Alois: "---"


Alois: "Nuh-uh, this is *mine* and it's a family heirloom, I'm not going to just hand it over to some lowly person like you... You could even break it, and I won't have that!"

Arion: " .... come on now... Just for a little while, I wanna look at the full moon too and see if there are any ships visible in the horizon... I won't break it, honest, I promise!"Alois: " Eee-hen, tämä on *minun* ja sitäpaitsi se on perintökalleus, en aio antaa sitä kenelle tahansa alemmalle olennolle kuten sinulle... Voisit jopa rikkoa sen ja sitä en halua!"

Arion: "....antaisit nyyyyt... ihan vähäksi aikaa vain, haluaisin myös katsoa täysikuuta ja nähdä onko horisontissa yhtään laivaa näkyvillä... en riko sitä, ihan totta!"


Alois: "NO! And that's final!!"

Arion: "FINE! Be that way. >:I I don't want to use your stupid telescope so you can keep it you brat. "

Alois *thinking*: Good, it could be troublesome if he found out the secret behind this telescope...

----

Alois: "EI KÄY! Ja tämä on viimeinen sanani!"

Arion: "No hyvä on sitten! Ole sitten tuollainen. >:I En haluaisikaan käyttää typerää kaukoputkeasi joten voit pitää sen ihan rauhassa senkin kakara."

Alois *ajattelee mielessään*: Hyvä niin, olisi hankalaa jos hänelle selviäisi tään kaukoputken salaisuus...


The next day... Alois photo-spam!!

Seuraavana päivänä... Alois-kuva spämmiä! XD


Isul Johan has a pretty fair skin that is a bit of a pain to photograph in direct sunlight... but I like pale-skinned dolls so that's okay.

Isul Johanilla on tosi kaunis ja vaalea iho, joka on hiukan hankala kuvata suorassa auringonvalossa... mutta minä pidän kalpeaihoisista nukesta, joten se on OK.


The silky cliffs of the Bengtskär island. A lone person wanders in the distance. Tranquility at its finest.

All the things at the Bengtskär island make me think of: what if the rest of the world were infested by zombies? We would be safe on this secluded island.... ^3^

---I would miss Diet Coke though.

Bengtskärin saaren siloiset kalliot. Yksinäinen ihminen samoilee kaukaisuudessa.  Rauhallisuus ja tyyneys parhaudessaan.

Kaikki asiat Bengtskärillä saavat minut ajattelemaan tätä; mitä jos koko muu maailma joutuisi zombi-invaasion valtaan? Me olisimme silti turvassa tällä eristäytyneellä saarella... ^3^

---minulle tulisi kyllä ikävä laittiKolaa~.


The sparkly sea and no land insight! - Kimmeltävä meri ja ei maata näkyvilläkään!


A random pic of the lamp in the lighthous that I forgot to include earlier. It_was_gigantic!

Ihan irrallinen kuva majan lampusta jonka unohdin laittaa aikaisemmin. Se_Oli_Iso!!


Arion demonstrates that not even the lighthouse tower is safe from urban street culture! A tag sticker by someone~ :3 I think it's cool to find little things like this hidden somewhere~

Arion esittelee, että edes majakkatorni ei ole turvaassa urbaanilta katukulttuurilta. Jonkun tagitarra~:3 Minusta siistiä löytää tällaisia piilotettuna~
The next day I went to take a closer look at the old bunker at the edge of the island. Here is a view of its entryway and the corridor inside~

Seuraavana päivänä menin katsomaan hieman lähempää sitä vanhaa bunkkeria saaren laidalla. Tässä on näkymää sisäänkäynniltä sekä käytävän sisältä~


And now for more spam of Alois~ I sure love that doll to bits! <3 He took a liking to those clovers so you can see him holding one still in his hands~

Ja nyt lisää spämmiä Aloisista~ Todellakin rakastat sitä nukkea! <3 Hän tykästyi niin niihin apiloihin että edelleenkin pitelee yhtä käsissään~


The same pic as above but taken with a flash. I usually refrain from using flash in my photos because they make them a bit flat in my opinion, but I like how Alois's eyecolor shows in this pic~

Sama kuva kuin ylempänä mutta salamalla otettuna. Yleensä vältän käyttämästä salamaa kuvissani koska mielestäni ne lyttäävät kuvat, mutta tykkään siitä miten Aloisin silmien väri näkyy tässä kuvassa~


An old iron ladder to the bunker... decadent but cool!

Vanha rautatikkaisto bunkkeriin.. dekadenssia mutta cooliutta!Gotta love that face. Isul Johan is one of the best Isuls, if not The Best, the face-up, eye chips, hair, outfit... everything is perfect! Thank you Groove and Alice and The Pirates for making and designing this doll!

Ei voi muuta kuin rakastaa tuota nassua. Isul Johan on yksi parhaimmista Isuleista ellei Se Paras. Meikki, silmächipit, hiukset, vaatteet... kaikki on täydellistä! Kiitoksia vain Groove ja Alice and The Pirates!


Alois wanders in the abandoned corridors of the old bunker.

Alois vaeltelee vanhan bunkkerin hylätyissä käytävissä.

"Tab list

-Beer, one adult-sized T-shirt, cider, diet coke, lemonade and --- one wooden old man smoking the pipe (14 euros)."

Yup. That's my tab. ^__^ No trip to lighthouse is complete without a wooden old man smoking the pipe, I say.
One of the staff at the lighthouse laughed at that and said that he is not a wooden old man, but the lighthouse-keeper!" 

Looked like your regular old man to me though.  ;-D

Ei mikään majakkaretki ole yhtään mitään ilman piipunpolttelija-ukkelia.
Majakan työntekijä nauroi tuolle kirjoitukselleni ja sanoi: "Ei se ole mikään piippu-ukkeli vaan majakanvartija!!"

Minusta se näytti kyllä ihan tavalliselta piipunpolttelijaukkelilta. :-D


A wooden old man smoking the pipe... uhm... sorry, the lighthouse-keeper approves of beer.

Puinen piipuhnpolttelija-ukkeli hyväksyy kaljan. ...öhm siis majanvartija.


All fun must come to an end sometime and we had to say good-bye to Bengtskär... and thank you, we really enjoyed our time! ...maybe we'll see each other again, who knows? ^__^

Kaikki hauska päättyy aikanaan ja meidänkin pitää sanoa hei-hei Bengtskärille... ja kiitos, meillä oli tosi hauskaa! ...ehkä näemme vielä uudestaankin, kuka tietää? ^__^

Bonus-pic time! Boonus-kuva-hetki!!This might be a bit of an inside-joke but I must post it here nevertheless.. ;-D
The Hot Topic of the weekend were; rolls!! We were told that we who stayed for the night could have as much rolls as we wanted, free of charge! However, later all of the rolls were gone, and when inquired if there would be more rolls, they told us that "We don't have any! The dinner will be soon so we don't have time to make more!"

...but! What did we find when we took a peek in the kitchen!? That's right!! Look to the direction of the arrow and...; Those are rolls!!! X''D
Why you no rolls for us make, Bengtskär-staff? ;3

Tämä on ehkä vähän inside-vitsi, mutta pakko silti laittaa tänne!

Viikon lopun kuuma puheenaihe olivat: Sämpylät!!
Meille sanottiin että ne jotka ovat yötä saavat syödä niin paljon sämpylöitä kuin napa vetää, ilmaiseksi! Mutta, myöhemmin kun kaikki sämpylät olivat jo menneet ja niiden perään kyseltiin, meille kerrottiin että;
"Meillä ei ole yhtään! Kohta on päivällinen joten ei ole aikaa tehdä lisää!"

...mutta! Mitäs löysimmekään kun kurkkasimme keittiöön!? Aivan oikein!! Katso nuolen suuntaan ja...; Nuo ovat Sämpylöitä!! X''D
Miksi ette tee meille sämpylöitä, Bengtskär-henkilökunta? ;3 (hahaha, ei se mitään =)


An interesting painting at the Lighthouse Café. :3 That's... a butt? Right? (behind that coffee pot with the feet, if you can't see it otherwise.)

Mielenkiintoinen maalaus Bengtskärin kahvilassa. :3 Toihan on... peppu? Eikö niin? (jalallisen kahvipannun takana siis jos et muuten löydä)

1 comment:

  1. Wau mikä kuvauspaikka tuo Bengtskär! Mahtavaa nähdä nukkekuviasi sieltä. Toivoisin itsekin pääseväni siellä käymään.
    Onnistuit hyvin saamaan majakan ja nuket samaan kuvaan. Taistelin itse taannoin ongelman nukke ja majakkalaiva-kanssa epäonnistuen. Liian pieni ja liian iso, sekava kohde eivät onnistuneet samassa kuvassa.
    Alois on muuten paljon sielukkaampi kuin promokuvat osasivat kertoakaan. Tykkään eteenkin tuosta silmien seudusta. Kovin vaaleahan poika on, mutta ehkä nuo sielukkaat silmät ja ilme eivät toimisi päivettyneemmällä pojalla.

    ReplyDelete